Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh tuần 12

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 12 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong tuần 12 hiệu quả.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 12 MỚI

1. Put the word in the right columns.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

2. Circle the word and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

3. Do the puzzle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

4. Read and number.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

5. Colour and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 12

6. Read and do the following tasks. 

a. Circle the correct answers.

This is my classroom. It is small. This is my 1. (school bag/ school bags). It is new. 2 (This/ These) are my pens. They are old. This is my 3. (pencil case/ pencil cases). 4. (They/ That) is new. This is my pencil. It is 5. (old/ big) and 6. (small/ pen).

b. Answer the questions. 

1. Is your classroom small?

2. Is your school bag old?

3. Are your pens old?

4. Is your pencil old?

ĐÁP ÁN

1. Put the word in the right columns.

Action: Open; speak; write; talk; go

School facility: playground; classroom; gym; computer room; library

School thing: pen; rubber; pencil; notebook; pencil case

Person: Boy; girl; teacher; friend; pupil

2. Circle the word and write.

2 - These

3 - pen

4 - rulers

5 - It is

6 - They are

3. Do the puzzle.

1 - pencil

2 - rubber

3 - book

4 - pen

5 - notebook

6 - desk

4. Read and number.

1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - e; 5 - b

Hướng dẫn dịch

Đây là những đồ dùng học tập của tôi. Đây là quyển sách của tôi. (1) Nó mới. Đây là những cái bút của tôi. (2) Đây là hộp bút của tôi. (3). Nó to. Đây là những cái bút chì của tôi (4) và kia là những quyển vở của tôi.

5. Colour and write.

Học sinh tự tô màu và viết.

Gợi ý:

These are my school things.

This is my school bag. It is new.

This is my pencil case. It is pink.

These are my rubbers and pencils. They are two rubbers and three pencils.

6. Read and do the following tasks.

a. Circle the correct answers.

1 - school bag; 2 - These; 3 - pencil case; 4 - That; 5 - old; 6 - small;

Hướng dẫn dịch

Đây là lớp học của tôi. Đây là cặp sách cuat tôi. Nó mới. Đây là những cái bút của tôi. Chúng cũ. Đây là hộp bút của tôi. Nó mới. Đây là bút chì của tôi. Nó Nó cũ và nhỏ.

b. Answer the questions.

1 - Yes, it is.

2 - No, it isn't.

3 - Yes, they are.

4 - Yes, it is.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 12 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 5.317
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm