Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

Phiếu bài tập tuần 3 môn Tiếng Anh lớp 3

Nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc tài liệu bài tập Tiếng Anh cuối tuần 3 Unit 2 What's your name? Lesson 2 + 3 có đáp án dưới đây. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 3 MỚI

1. Match and Write. Then read aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

2. Match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

3. Read and write one word in the blank.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

4. Put the word in the right order

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

5. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

6. Choose the correct answer

1. Children: Hello Miss Hoa.

Miss Hoa: Good m _ _ _ _ _ _, children.

a. orning

b. onring

c. roning

d. orngin

2. Hoa: H_ _ _ _ , Linda

Linda: Hi

a. elol

b. eoll

c. ello

d. olle

3. Lan: What is h_ _ name?

Linh: Her name is Nga.

a. is

b. er

c. our

d. us

4. How do you spell your n_ _ _? - L- I -E N. Lien

a. mae

b. ema

c. eam

d. ame

5. Nice _ _ meet you.

a. to

b. at

c. of

d. on

6. H_ _ do you spell Kinda?

a. ew

b. an

c. ho

d. ow

7. Bye, See you l_ _ _ _.

a. ater

b. afte

c. atef

d. teaf

8. ________ your sister’s name?

a. What're

b. What are

c. How is

d. What's

9. _________? – Answer: L-I-N-H

a. What do you spell your name?

b. How do you spell your name?

c. How do your name?

d. How do you spell his name?

10. ________? – Answer: I’m ok, thank you

a. How are you?

b. How do you?

c. What are you?

d. Who are you?

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then read aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

2. Match.

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b

3.Read and write one word in the blank.

1 - your ; 2 - Nice; 3 - do; 4 - you; 5 - Goodbye/ Bye

4.Put the word in the right order

1. My name is Peter.

2. How do you spell your name?

3. Nice to meet you.

5. Write

2 - I; 3 - M; 4 - S; 5 - X;

6. Choose the correct answer

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d; 5 - a;

6 - d; 7 - a; 8 - d; 9 - b; 10 - a;

Trên đây là nội dung của Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 6.636
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm