Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh tuần 10

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 10 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 Lesson 3 Unit 6 Stand up, Lesson 1 Unit 7 That's your school tuần 10 giúp các em học sinh củng cố kiến thức quan trọng có trong tuần học hiệu quả.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 10 MỚI

1. Match and Write. Then read the sentences aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

2. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

3. Read and match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

4. Look and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

5. Colour and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

6. Read and match.

1. May I A. your book, please. 
2. Open B. please.
3. Sit down C. come in?

7. Read and complete. 

go out/ Are they/ Don't/ your book/ you can't

1. Lisa: _____ talk, Peter! - Peter: Sorry, Lisa. 

2. May I ______? - No, _________

3. Close _______, Linda. 

4. __________ your friends? No, they aren't. 

8. Put the word in order. 

1. please/ Be/ quiet/ ./ ,/

______________________

2. May/ Ms. Hien/ ask/ question/ I/ a/ ?/ ,/

_______________________

3. out/ I/ May/ go/ ?/

________________________

4. you/ No/ can't/ . / , /

________________________

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then read the sentences aloud.

1 - Come in, please - e

2 - That’s my cat - a

3 - That’s computer room - d

4 - Sit down, please - b

5 - Open the door, please - c

2. Write.

2 - That is our playground.

3 - Who is that?

4 - They are not my teachers.

5 - Do not talk.

6 - No, you cannot.

3. Read and Match.

1 - d; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - c

4. Look and Write.

1 - That’s computer room.

2 - That’s the classroom.

3 - That’s the library.

4 - That’s the gym.

5. Colour and write.

It’s a school. Its name is Hoa Sen Primary school.

6. Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - B;

7. Read and complete.

1. Lisa: ___Don't__ talk, Peter! - Peter: Sorry, Lisa.

2. May I __go out____? - No, __you can't_______

3. Close ___your book____, Linda.

4. _______Are they___ your friends? No, they aren't.

8. Put the word in order.

1 - Be quiet, please.

2 - May I ask a question, Ms. Hien?

3 - May I go out?

4 - No, you can't.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 10 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 3.128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm