Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 29

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh tuần 29

Mời các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 29 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các kiến thức đã được học trong Unit 17: What toys do you like? Sau đây mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con của mình làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 29

Unit 17: Lesson 2 + 3

1. Write and match. Then read the sentences aloud.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

2. Circle a, b or c.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

3. Read the text. Then draw and colour the toys.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

4. Read the text again and write.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

5. Do the puzzle.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 - TUẦN 29

2.

1. A 2. b 3. b 4. a 5. b

4.

3. doesn’t have 4. has 5. doesn’t have 6. has

5.

1. BEAR 2. DOLL 3. KITE 4. PLANE 5. CAR 6. ROBOT

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 29. Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
4 2.410
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm