Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 33

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh tuần 33

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 33 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức đã được học trong lesson 1 và lesson 2 Unit 20: Where's Sa Pa? Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em dễ dàng làm bài và đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời các bạn tham khảo.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 33

Unit 20: Lesson 1 + 2

1. Look and match.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 20: Where's Sa Pa?

2. Read and write.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 20: Where's Sa Pa?

3. Read and write.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 20: Where's Sa Pa?

4. Write about your city/village.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 20: Where's Sa Pa?

5. Write the opposites.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 unit 20: Where's Sa Pa?

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

1.

1. b 2. c 3. e 4. a 5. d

2.

1. North 2. South 3. Central 4. Central

3.

1. nice 2. city 3. south 4. near 5. are

5.

2. small 3. short 4. near 5. rainy 6. white

Ngoài nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 33, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm