Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 15

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 3 tuần 15

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 15 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 10 lớp 3 What do you do at Lesson 1 + 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong tuần 15 hiệu quả.

1. Look and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 15

2. Read and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 15

3. Read and write the name.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 15

4. Look and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 15

ĐÁP ÁN

1. Look and write.

1 - football

2 - badminton

3 - table tennis

4 - basketball

5 - chess

6 - skipping

7 - blind man’s buff

8 - hide-and-seek

2. Read and write.

1 - do

2 - don’t

3 - doesn’t

4 - does

5 - do

6 - don’t

3. Read and write the name.

1 - Nam

2 - Tony

3 - Phong; Quan

4 - Mai, Linda, Mary

4. Look and write.

1 - skating

2 - swimming

3 - playing football

4 - skipping

5 - playing chess

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 15 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.325
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm