Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 8

Bài tập cuối tuần 8 môn tiếng Anh 3 có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 Tuần 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 luyện tập hiệu quả.

1. Match and Write. Then say the word aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 8

2. Put the word in the right column.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 8

3. Read and write one word to each blank.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 8

4. Look and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 8

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 8

5. Read and answer the following questions

My name is Jessica. I am from America. I am not a pupil. I am five. I have got a sister and a brother. They are pupils. We have got many toys. I have got three cars. They are red and black. My brother has got a nice toy animals. The toy elephant is funny. The toy duck is nice. It is yellow. I like to play with my toys.

1. What is the girl’s name?

__________________________________

2. Where is she from?

__________________________________

3. Is she a pupil?

__________________________________

4. How old is she?

__________________________________

5. What are her sister and brother?

__________________________________

6. What color are her cars?

__________________________________

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then say the word aloud.

1 - I’m five years old. - d

2 - That’s Miss Hien. - c

3 - He’s ten years old - f

4 - That’s my friend, Tony - e

5 - She’s eleven years old. - b

6 - That’s my friend, Peter - a

Hướng dẫn dịch

1 - Tôi 5 tuổi.

2 - Kia là cô Hiền.

3 - Anh ấy 10 tuổi.

4 - Kia là bạn của tôi, Tony.

5 - Cô ấy 11 tuổi.

6 - Kia là bạn của tôi, Peter.

2. Put the word in the right column.

Name

Number

Question word

Greeting/ Saying Goodbye

Mary

Ten

Who

Hi

Mary

Six

What

Hello

Peter

Eight

How old

Bye

Tony

Seven

How

Goodbye

3. Read and write one word to each blank.

1 - old; 2 - yes; 3 - name; 4 - who; 5 - do; 6 - is;

4. Look and Write.

2 - I’m eight years old.

3 - Hi, Mary. Nice to meet you.

4 - That is Nam.

5 - This is Miss Hien

6 - How do you spell your name, Tony?

5. Read and answer the following questions

1. The girl’s name is Jessica

2. She is from America

3. No, she isn’t

4. She is five

5. They are pupils

6. Her cars are red and black

Download đề thi & đáp án tại: Phiếu bài tập cuối tuần 8 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
15 4.930
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm