Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 2

Bài tập tiếng Anh 3 cuối tuần 2 có đáp án

Phiếu bài tập môn Tiếng Anh cuối tuần 2 lớp 3 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 3 Tuần 1 liên quan đến Lesson 3 Unit 1 Hello; Lesson 1 Unit 2 What's your name? giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

* Xem lại Hướng dẫn học Unit 1 lớp 3 tại:

1. Match and Write. Then Read the word aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

2. Circle the word one out.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

3. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

4. Look, read and match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

5. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

6. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

7. Reorder the following words to make sentence.

1. teacher/ Good/ morning/ ./

________________________________

2. I/ thanks./ fine,/ you?/ am/ And/

________________________________

3. her/ What/ name/ is/ ?/

________________________________

4. spell/ name,/ How/ do/ Linh/ you/ ?/ your/ 

________________________________

5. Ok/ you/ Are/ ?

________________________________

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then Read the word aloud.

2, hello 3, goodbye 4, hi 5, bag 6, hat

2. Circle the word one out.

2, a 3, c 4, b 5, c

3. Write

1. Am - am

2. Are

3. Am

4. is

5. Is - am

4. Look, read and match.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b

5. Write.

2 - hi; 3 - fine; 4 - you; 5 - meet

6. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

Word: name; how; you; meet; fine

7. Reorder the following words to make sentence.

1 - Good morning teacher.

2 - I am fine, thanks. And you?

3 - What is her name?

4 - How do you spell your name, Linh?

5 - Are you Ok?

Trên đây là nội dung của Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
4 6.792
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm