Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Tiếng Anh Unit 8 lớp 3: This is my pen

Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh Unit 8 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Task 1. Look and write. There is one example.

Example:

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Task 2. Look and read. Tick (V) or cross (X) the box. There are two examples.

Example:

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Task 3. Read and complete. There is one example.

Name; pen; schoolbag; aren’t; are; my

Mai: Hello! My (0) name is Mai.

Tony: Hello! Nice to meet you. (1) __________ name is Tony. Is this your (2) __________?

Mai: Yes, it is.

Tony: And (3) __________ these your pencils?

Mai: No, they (4) __________.

Tony: And are those your (5) __________?

Mai: Yes, they are.

Đáp án

Task 1. Look and write. There is one example.

1. Rubber; 2. notebook; 3. those; 4. ruler; 5. pens;

Task 2. Look and read. Tick (V) or cross (X) the box. There are two examples.

1. X; 2. V; 3. V; 4. V; 5. X;

Task 3. Read and complete. There is one example.

1. My; 2. school bag; 3. are; 4. aren’t; 5. pens;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 8 kèm giải đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.700
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm