Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Tiếng Anh Unit 8 lớp 3: This is my pen

Đề ôn tập tiếng Anh 3 Unit 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 8 tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 8 giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng tiếng Anh 3 Unit 8 hiệu quả.

1. Match each picture with a correct word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

2. Look at the picture and complete the word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

3. Pick out one redundant letter to make a correct word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen

ĐÁP ÁN

1. Match each picture with a correct word.

1 - C; 2 - B; 3 - a; 4 - E; 5 - D

2. Look at the picture and complete the word.

1 - pencil case

2 - notebook

3 - schoolbag

4 - computer

5 - music room

6 - playground

7 - large

8 - library

9 - gym

10 - classroom

3. Pick out one redundant letter to make a correct word.

1 - classroom

2 - playground

3 - beautiful

4 - modern

5 - pencil

6 - sharpener

7 - rubber

8 - ruler

9 - large

10 - look/ cook

Trên đây là Giải bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This is my pen. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.498
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm