Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Đề thi tiếng Anh giữa kì 1 lớp 1 có đáp án

I. Điền từ thích hợp.

up; down; line; open; book; hand,

1. ............. your book.

2. ............ up

3. Stand ............

4. Close your ............

5. Sit ............

6. Raise your ............

II. Khoanh tròn đáp án đúng

1. Con vịt vàng

A. A yellow duck

B. An yellow duck

2. Cục tẩy màu đỏ

A. A red eraser

B. An red eraser

3. Bút màu cam

A. A orange crayon

B. An orange crayon

4. Ba quả táo

A. Three apples

B. Four apples

5. Hai cái gậy bóng chày

A. Two bats

B. One bat

6. Quyển sách

A. Paper

B. Book

III. Nối

AB
1. Girl1 - ...a. Hai cái bút chì
2. Boy2 - ...b. Apple
3. A3 - ...c. Ba cái bút mực
4. An4 - ...d. chair
5. Three pens5 - ...e. Con gái
6. Two pencils6 - ...f. Con trai

Xem chi tiết tại: Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

II. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 1 có đáp án

I. Sắp xếp.

1. up/ Line/ ./

___________________________

2. your/ book/ Open/ ./

___________________________

3. a/ pen/ red/ It's/ ./

___________________________

4. Three/ erasers/ blue/ ./

___________________________

5. Good/ teacher/ morning,/ ./

___________________________

II. Chọn đáp án đúng.

1. Một cái gậy bóng chày màu xanh lá cây.

A. A green bat

B. An green bat

C. A blue bat

2. Nó có màu gì?

A. What color is it?

B. What color it is?

C. What is it color?

3. Gập cuốn sách của em lại.

A. Open your book.

B. Line up

C. Close your book.

4. Tạm biệt cả lớp.

A. Good morning, class.

B. Goodbye, class.

C. Hello, class.

5. Hai cái ghế màu xanh dương.

A. Two blue chairs.

B. Three blue chairs

C. Two green chair.

III. Nối.

AB
1. Pena. Quyển sách
2. Pencilb. Bút viết
3. Bookc. Bút màu
4. Paperd. Bút chì
5. Crayone. Giấy

Xem chi tiết tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 giữa kì 1 năm 2020 - 2021

III. Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án

I. Nối.

AB
1. Helloa. Xếp hàng
2. Raise your handb. Mở quyển sách của bạn
3. Open your bookc. Xin chào
4. Goodbyed. Tạm biệt
5. Line upe. Giơ tay lên

II. Write a or an.

1. _____ black car

2. _____ red bat

3. _____ white duck

4. _____ orange

5. _____ blue eraser

6. _____ eraser

III. Sắp xếp.

1. What/ is/ color/ it/ ?

_____________________

2. your/ Close/ book/ ./

____________________

3. pencil/ I / a / have/ ./

____________________

4. down/ Sit/ ./

_____________________

5. up/ stand/ ./

____________________

Xem chi tiết tại: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2020 - 2021

IV. Đề ôn thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án

I. Read and match

AB
1. Sita. up
2. Standb. your book
3. Raisec. down
4. Opend. your hand

II. Complete the word with "a" or "b"

1. _pple: Quả táo

2. num_er: chữ số

3. _ ook: quyển sách

4. b_t: gậy bóng chày

5. _lue: màu xanh dương

6. Dr_w: vẽ

III. Complete the word with a/ an.

1. ____ apple

2. _____ bat

3. _____ boy

4. _____ girl

5. _____ pen

6. _____ eraser

Xem chi tiết tại: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
6 8.044
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm