Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 nâng cao chương 6 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị

TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI
TỔ TOÁN ĐẠI SỐ 10 (NÂNG CAO)
Thi gian làm bài: 45 phút
ĐỀ 1
Câu 1 (4,0đ): Cho
4
sin
5
0
2

a. Tính các giá trị
cot,tan,cos
.
b. Tính sin( ) os(- )+tan cot
22
Ac






.
Câu 2 (2,0đ): Chứng minh rằng:
22
cos cos cos
33
x
xx





.
Câu 3 (3,0đ):
a. Rút gọn biểu thức
cos cos3 cos5 cos7
sin sin3 sin5 sin7
x
xxx
B
x
xxx


.
b. Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
22 2
55 7
sin sin sin 4tan .tan
33 36
Cx x x x x





.
Câu 4 (1,0đ): Cho tam giác ABC thỏa mãn
22
sin sin
(sin sin )cot
cos cos 2
AB C
AB
AB

.
Chứng minh tam giác ABC cân.
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI
TỔ TOÁN ĐẠI SỐ 10 (NÂNG CAO)
Thi gian làm bài: 45 phút
ĐỀ 2
Câu 1 (4,0đ): Cho
4
cos
5
0
2

a. Tính các giá trị
sin,tan,cot

.
b. Tính

sin( ) os( + )+tan cot
2
Ac





.
Câu 2 (2,0đ): Chứng minh rằng:
22
33
s
in x sin x sinx





.
Câu 3 (3,0đ):
a. Rút gọn biểu thức
sin2 sin4 sin6 sin8
cos 2 cos4 cos6 cos8
x
xxx
B
x
xxx


.
b. Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
22 2
44 7
os cos cos 4tan .tan
33 63
Cc x x x x x





.
Câu 4 (1,0đ): Cho tam giác ABC thỏa mãn
22
sin sin
(sin sin )cot
cos cos 2
AC B
AC
AC

.
Chứng minh tam giác ABC cân.
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM
Đề 1
CÂU
NỘI DUNG ĐIỂM
Câu 1a
(2.0đ)
Ta có :
22
93
cos 1 sin cos
25 5


0
2

nên
3
cos
5
Do đó
43
tan ,cot
34


0.5
0.5
0.5+0.5
Câu 1b
(2.0đ)
Tính
sin( ) os(- )+tan cot
22
4334 23
sin os -cot +tan =
554360
Ac
c







  
0.5+0.5
0.5+0.5
Câu 2
(2.0đ)
22 2
cos cos 2cos cos cos
33 3
VT x x x x VP





1+1
Câu 3a
(2.0đ)
a)
cos cos3 cos5 cos7
sin sin3 sin5 sin 7
x
xxx
B
x
xxx


=
(cos cos7 ) (cos3 cos5 ) 2cos 4 cos3 2cos 4 cos
(sin sin 7 ) (sin3 sin5 ) 2s 4 cos3 2s 4 cos
s4
t4
s5
x
xxx xxxx
x
x x x inx x inx x
co x
co x
in x




1
1
Câu 3b
(1.0đ)
b) Ta có :
73
tan tan cot
632 3
xx x





Do đó :
7
tan .tan 1
36
xx





22 2
55
sin sin sin
33
1 os2x 1 os(10 /3+2x) 1 os(10 /3-2x)
22 2
3 os2x 2cos(10 / 3) os2x 3
222
xx x
cc c
cc









Suy ra
39
4
22
C 
0.5
0.5
Câu 4
(1.0đ)
Ta có :
22
sin sin
(sin sin )cot
cos cos 2
A
BC
AB
AB

sin tan sin tan sin .tan sin .tan
22
sin tan tan sin tan tan 0
22
sin sin
22
sin sin 0
cosAcos cosBcos
22
tan Asin
2
AB AB
AA BB A B
AB AB
AA BB
AB BA
AB
AB AB
AB

 

 
 

 

 

 


 
 
 


 
 
 
tan Bsin 0
2
tan an
sin
2
AB
At B
AB
AB
 

 
 




Vậy tam giác ABC cân tại C.
0.25
0.25
0.25
0.25

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 nâng cao chương 6 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Nội dung tài liệu gồm 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 nâng cao chương 6 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 253
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm