Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Đông Du - Đắk Lắk

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THCS – THPT ĐÔNG DU
( Đề thi có 01 trang)
KỲ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN: KHỐI 10
Thi gian làm bài : 45 phút không k thi gian phát đề
Họ và tên học sinh : ……………………………………..
Số báo danh: ………………………….. Lớp: ………….
Câu 1. (2đ) Cho hình chữ nhật ABCD,
3; 4AB AD
Hãy tính?
a.
A
BAD
 
b.
23
A
BAD
 
Câu 2. (1đ)Cho
A
BC
có đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AM.
Chứng minh các đẳng thức vectơ sau:
a)
A
BCI AICB
 
b)
20IA IB IC

Câu 3. (2đ) Cho các véc tơ :
(2; 3)a 
,
(5;1)b 
(5;12)c 
.
a. Tính toạ độ véc tơ
23uab

.
b. Phân tích vectơ
c
theo hai vectơ
a
b
.
Câu 4. (2.5đ)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(4;1); B(0;3); C(1;2).
a. Chứng minh ba điểm A, B, C lập thành ba đỉnh của một tam giác.
b. Tìm tọa độ của trung điểm cạnh AB.
c. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
d. Tìm tọa điểm điểm D của hình bình hành ABCD.
e. Tìm tọa độ điểm E thuộc trục hoành sao cho
A
EBE
đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 5. (1đ)Cho hình bình hành ABCD. Gọi M là trung điểm của AB.
a. Tính
D
M

theo
D
A

DC

;
b. Gọi N là điểm thỏa mãn
20NC NA
 
. Chứng minh D, N, M thẳng hàng.
Câu 6. (0.75đ)Cho tam giác ABC.Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn
3
2
M
AMBMC MBMC
    
Câu 7. (0.75đ) Biết tháp Eiffel thủ đô Paris nước Pháp chiều cao 324m. Khi xây
dựng người ta thiết kế theo tỉ lệ vàng. Tính độ cao từ mặt đất tới tầng 2 của tháp (Đoạn
AB)
HẾT
Mã đề thi 01
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THCS – THPT ĐÔNG DU
( Đề thi có 01 trang)
KỲ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN: KHỐI 10
Thi gian làm bài : 45 phút không k thi gian phát đề
Họ và tên học sinh : ……………………………………..
Số báo danh: ………………………….. Lớp: ………….
Câu 1. (2đ) Cho hình vuông ABCD,
5AB
Hãy tính?
a.
A
BAD
 
b.
32
A
BAD

Câu 2. (1đ) Cho ABCD là tứ giác. M, N lần lượt là trung điểm của AC và BD. Chứng
minh:
a.
A
BDC ACDB
   
;
b.
2
M
NMBMD

;
Câu 3. (2đ) Cho các véc tơ :
(1; 2)a
,
(2;5)b
(2;6)c
.
a. Tính toạ độ véc tơ
23uab

.
b. Phân tích vectơ
c
theo hai vectơ
a
b
.
Câu 4. (2.5đ)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(4;3); B(1;3); C(1;-3).
a. Chứng minh ba điểm A, B, C lập thành ba đỉnh của một tam giác.
b. Tìm tọa độ của trung điểm cạnh AB.
c. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
d. Tìm tọa điểm điểm D của hình bình hành ABCD.
e. Tìm tọa độ điểm E thuộc trục tung sao cho
A
EBE
đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 5. (1đ) Cho tam giác ABC có M,I lần lượt là trung điểm của BC,AM và D là điểm
thỏa mãn
3
A
DAC
 
.
a. Phân tích vectơ ,
B
DBI
 
theo ,AB AC

.
b. Chứng minh B, I, D thẳng hàng.
Câu 6. (0.75đ)Cho tam giác ABC.Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn
M
ABC MAMB
   
Câu 7. (0.75đ) Để cỗ vũ cho trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại Asiad
2018.Hội cổ động viên Việt nam đã may lá quốc kì cỡ lớn diện tích 405m
2
. Biết quốc kì
có chiều dài và chiều rộng theo tỉ lệ vàng. Tính chiều dài và chiều rộng của lá cờ trên.
HẾT
Mã đề thi 02
ĐÁP ÁN
ĐỀ I
Câu 1.
(2 điểm)
a. Ta có:
5AB AD AC AC
  
b.
Ta có :
23
A
BADAMAM
  
. Với M là đỉnh còn lại của hình
bình hành AEMF. 2 ,3AB AE AD AF
   
22
612 65AM 
0.5*2
0.5*2
Câu 2.
(1 điểm)
a.

0
00
AB CI AI CB AB AI CI CB
CI IB CB CB CB


   
   
b.
2022IM0IA IB IC IA
   
đpcm
vì I là trung điểm của AM
0.25 *2
0.25 *2
Câu 3
(2điểm)
(2; 3)a 
,
(5;1)b 
(5;12)c 
a.
2(4;6)
3(15;3)
a
b



23 11;3uab

b. Gọi hai số m, n thoã mãn
cmanb

Ta có hệ phương trình :
25 5 5
3123
mn m
mn n





Vậy :
53cab

0.5
0.5
0.25
0.5
0.25
Câu 4
2.5đ
A(4;1); B(0;3); C(1;2).
a.

4; 2 ; 3;1AB AC 
 
ta có
42
31
nên
,
A
BAC
 
không cùng
phương. Vậy A, B, C là 3 đỉnh của tam giác.
b. Tọa độ trung điểm của AB là :

2;2M
c. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC:
5
;2
3
G



d. Tọa độ đỉnh

;y
D
D
Dx
để ABCD là hình bình hành
0.25*2
0.5
0.5
0.5

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Đông Du - Đắk Lắk. Tài liệu gồm 7 bài toán tự luận, thời gian 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
22 15.339
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm