Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 4)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 4). Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1: Biết 1/4 nguyển tử (X) nặng bằng 1/2 nguyên tử silic. Hãy tìm tên và kí hiệu của nguyên tố (X).

Câu 2: Một hợp chất (X) có chứa 94,118% lưu huỳnh và còn lại là hidro. Xác định tỉ lệ số nguyên tử S và H trong phân tử hợp chất (X).

Câu 3: Hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố sau: O (Z=8), N ( Z=14), K (Z=19), P (Z=15).

Câu 4: Hãy tính phân tử khối của các hợp chất sau: Al2O3; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3; Na3PO4; Ca(H2PO4)2; Ba3(PO4)2; ZnSO4; AgCl; NaBr.

Câu 5: Electron trong nguyên tử hidro chuyển động xung quanh hạt nhân bên trong một khối cầu có bán kính lớn hơn bán kính hạt nhân là 10000 lần. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì bán kính khối cầu tức là bán kính nguyên tử sẽ là bao nhiêu mét?

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8

Câu 1: Theo đề bài ta có:

1/4 MX= 1/2 MSi <-> MX = 4/2 MSi = 4/2 . 28 = 56 : Sắt (Fe)

Câu 2: Theo đề: %S = 94,118% → %H = 100% - 94,118% = 5,882%

Công thức tổng quát có dạng: HxSy

Lập tỉ lệ: x : y = 5,82/1 : 94,118/32 = 2 : 1

Câu 3: O (Z = 8) : 2 6 N (Z = 14) : 2 8 4

K (Z = 19) : 2 8 8 1 P (Z = 15) : 2 8 5

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố đực gạch chân.

Câu 4: “Phân tử khối bằng tổng khối lượng của các nguyên tửu trong phân tử”

Al2O3 (M = 27.2 + 16.3 = 102 đvC)

Al2(SO4)3 (M = 342 đvC ) Fe(NO3)3 (M = 242 đvC)

Na3PO4 (M = 164 đvC ) Ca(H2PO4)2 (M = 234 đvC)

Ba3(PO4)2 (M = 601 đvC ) ZnSO4 ( M = 161 đvC)

AgCl (M = 143,5 đvC ) NaBr ( M = 103 đvC)

Câu 5: Bán kính của hạt nhân bằng 6/2 = 3 (cm). Bán kính của nguyên tử là: 3 x 10000 = 30000 (cm) = 300 (m).

Đánh giá bài viết
1 690
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm