Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời chủ nghĩa Mác

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời chủ nghĩa Mác

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời chủ nghĩa Mác được VnDoc sưu tầm và chia sẻ, đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình SGK môn Sử kèm đáp án. Giúp các bạn củng cố lại kiến thức trong bài đồng thời học tốt môn Sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Sau khi bị trục xuất khỏi Đức, năm 1843 Mác đã sang đâu để tiếp tục nghiên cứu và tham gia phong trào cách mạng?

A. Niu- Oóc (Mĩ).

B. Pa-ri (Pháp).

C. Man-che-xtơ (Anh).

D. Luân-đôn (Anh).

2. Đâu là tình cảnh của giai cấp công nhân trong những năm đầu thế kỉ XIX?

A. Điều kiện làm việc và ăn ở vô cùng vất vả. (2)

B. Đồng lương ít ỏi. (3)

C. Phải làm việc từ 14 - 16 giờ. (1)

D. Tất cả (1), (2) và (3).

3. Công nhân dệt ở Sơ-lê-din (Đức) tiến hành khởi nghĩa vào năm nào?

A. Năm 1843.

B. Năm 1834.

C. Năm 1844.

D. Năm 1824.

4. Quốc tế thứ nhất được thành lập vào thời gian nào? Là tổ chức đại diện cho giai cấp nào?

A. Ngày 27-9-1864 - Tư sản.

B. Ngày 28-9-1864 - Công nhân.

C. Ngày 27-9-1864 - Công nhân.

D. Ngày 28-9-1864 - Tư sản.

5. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản được công bố lần đầu tiên ở đâu?

A. Pa-ri.

B. Béc-lin.

C. Oa-sinh-tơn.

D. Luân Đôn.

6. Công nhân dệt ở thành phố Li-ông (Pháp) đứng lên khởi nghĩa vào thời gian nào?

A. Năm 1831.

B. Năm 1841.

C. Năm 1844.

D. Năm 1834.

7. Đâu là hoạt động của Quốc tế thứ nhất trong thời gian tồn tại?

A. Kêu gọi tinh thần hợp tác trong đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới, thương thuyết với tư sản về một số quyền lợi cho công nhân.

B. Truyền bá học thuyết Mác, thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.

C. Thúc đẩy quá trình thành lập các Đảng cộng sản ở các nước Âu-Mĩ.

D. Truyền bá đường lối của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

8. Giai cấp tư sản ra đời từ những thành phần nào trong xã hội?

A. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điền, quý tộc mới

B. Chủ công xưởng, chủ đồn điền, công nhân giàu có

C. Tất cả các thành phần trên

D. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điền

9. Phong trào đấu tranh tự phát của công nhân Anh diễn ra vào khoảng thời gian nào?

A. Khoảng những năm 1836-1848

B. Khoảng cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

C. Khoảng những năm 20-30 của thế kỉ XIX

D. Khoảng cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX

10. Theo Mác, giai cấp nào sẽ đảm đương sứ mênh lịch sử giải phóng loài người khỏi ách áp bức bóc lột?

A. Giai cấp tư sản.

B. Giai cấp vô sản.

C. Giai cấp tiểu tư sản.

D. Giai cấp nông dân.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời chủ nghĩa Mác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

C

B

D

A

B

A

D

B

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời chủ nghĩa Mác. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 565
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Lịch Sử Xem thêm