Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Nam Định Có đáp án

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm):
Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình
2
12 0x x
là :
A.
 
; 3 4;
.
B.
.
C.
 
; 4 3;
.
D.
3;4 .
Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình
1
0
2
x
x
là:
A.
1;2 .
B.
1;2 .
C.
D.
1;2 .
Câu 3. bao nhiêu giá trị nguyên của tham s
m
để với mọi
x
, biểu thức
2
( ) ( 2) 8 1f x x m x m
luôn nhận giá trị dương ?
A.
27.
B.
28.
C. vô số. D.
26.
Câu 4. Cho bảng số liệu thống kê điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của 40 học sinh như sau:
Điểm 3 4 5 6 7 8 9 10 Cộng
Số học sinh
2 3 7 18 3 2 4 1 40
Số trung vị (M
e
) và mốt (M
0
) của bảng số liệu thống kê trên là:
A. M
e
= 8; M
0
= 40. B. M
e
= 6; M
0
= 18. C. M
e
= 6; M
0
= 6. D.M
e
=7; M
0
= 6.
Câu 5. Biểu thức
3
sin cos cot 2 tan
2 2
P x x x x
có biểu thức rút gọn là:
A.
2sinP x
. B.
2sin .P x
C.
0P
. D.
2cotP x
.
Câu 6. Trong khi khai quật một ngôi mcổ, các nhà khảo cổ học đã tìm
được một chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ, các nhà khảo cổ muốn khôi phục
lại hình dạng chiếc đĩa này. Đxác định bán nh của chiếc đĩa, các n
khảo clấy 3 điểm trên chiếc đĩa tiến hành đo đạc thu được kết quả
như hình vẽ (AB= 4,3 cm; BC= 3,7 cm; CA= 7,5 cm). Bán kính của chiếc
đĩa này bằng (kết quả làm tròn tới hai chữ số sau dấu phẩy).
A. 5,73 cm. B. 6,01 cm. C. 5,85 cm. D. 4,57 cm.
Câu 7. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm
3; 1 , 6;2
A B
là :
A.
1 3
2
x t
y t
. B.
3 3
.
1
x t
y t
C.
3 3
.
6
x t
y t
D.
3 3
.
1
x t
y t
Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình:
2 2
2( 2) 4 19 6 0
x y m x my m
phương trình đường tròn.
A. 1<m< 2. B. m< -2 hoặc m> -1. C. m< -2 hoặc m> 1. D. m< 1 hoặc m> 2.
Trang 1/2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 -2018
Môn: Toán - Lớp: 10 THPT
(Thời gian làm bài 90 phút)
Đề thi gồm: 02 trang
ĐỀ CHÍNH THỨC
II. Tự luận (8,0 điểm):
Câu 1 (2,5 điểm). Giải các bất phương trình sau:
a)
2
3 4
0.
1
x x
x
b)
2
2017 2018 .x x
Câu 2 (1,5 điểm).
Cho góc
thỏa mãn
2
2
sin .
2
5
Tính giá trị của biểu thức
tan .
2 4
A
Câu 3 (3,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(3;1), đường thẳng
:3 4 1 0x y
và đường tròn (C):
2 2
2 4 3 0
x y x y
.
a) Tìm tọa độ tâm, tính bán kính của đường tròn (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C)
biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng
.
b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A cắt đường tròn (C) tại hai điểm B, C
sao cho
2 2
.
BC
c) Tìm tọa độ điểm
0 0
( ; )M x y
nằm trên đường tròn (C) sao cho biểu thức
0 0
T x y
đạt giá trị lớn nhất,
giá trị nhỏ nhất.
Câu 4 (1,0 điểm).Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
2 2
4 2 3 2 6 2018
y x x x x
trên đoạn
0;2
.
------HẾT-----
Họ và tên học sinh:........................................................................Số báo danh:...............................
Họ, tên, chữ ký của giám thị:.............................................................................................................
Trang 2/2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 -2018
Môn: Toán - Lớp: 10 THPT
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
( Đáp án, biểu điểm gồm 4 trang)
I. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D C A C B A B D
II. Tự luận (8,0 điểm):
Câu
Đáp án Điểm
a. Giải bất phương trình
2
3 4
0 (1)
1
x x
x
ĐK
1x
VT (1) =0 khi
2
3 4 0 1; 4
x x x x
0,25
Lập bảng xét dấu
x

-1 1 4
2
3 4x x
+ 0 -
- 0 +
1x
- - 0 + +
VT (1)
- 0 + || - 0 +
0,75
Câu 1.a
(
1,25
điểm)
.
Tập nghiệm BPT là:
; 1 1;4
T
.
0,25
b. Giải bất phương trình
2
2017 2018x x
+)
2
2017 0x
x
. Suy ra
0x
, hai vế cùng dương nên bình phương
2 vế
0,25
2 2 2
2017 2018 2017 2018x x x x
0,25
2
1x
0,25
1x
hoặc
1x
0,25
Câu 1.b
(
1,25
điểm)
.
Kết hợp
0x
, tập nghiệm BPT là:
1;T

0,25
Cho góc
thỏa mãn
2
2
sin .
2
5
Tính giá trị của biểu thức
tan .
2 4
A
Câu 2
(
1,5
điểm)
.
+) Vì góc
thỏa mãn
2
nên
4 2 2
suy ra
cos 0
.
2
0,25
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Nam Định

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Nam Định Có đáp án là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán - Có đáp án

Câu 1: (2,5 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a. \frac{{{x^2} - 3x - 4}}{{x - 1}} \leqslant 0b. \sqrt {{x^2} + 2017}  \leqslant \sqrt {2018} x

Câu 2: (1,5 điểm)

Cho góc α thỏa mãn \frac{\pi }{2} < \alpha  < \pi\sin \frac{\alpha }{2} = \frac{2}{{\sqrt 5 }}. Tính giá trị của biểu thức A = \tan \left( {\frac{\alpha }{2} - \frac{\pi }{4}} \right)

Câu 3: (3,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(3; 1), đường thẳng Δ: 3x + 4y + 1 = 0 và đường tròn (C): x2 + y2 - 2x - 4y + 3 = 0.

a. Tìm tọa độ tâm, tính bán kính của đường tròn (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng Δ.

b. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A và cắt đường tròn (C) tại hai điểm B và C sao cho BC = 2\sqrt{2}.

c. Tìm tọa độ điểm M(x0; y0) nằm trên đường tròn (C) sao cho biểu thức T = x0 + y0 đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

Câu 4: (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

y = 4{x^2} + \sqrt {2{x^2} + 3x + 2}  + 6x + 2018 trên đoạn [0; 2]

--------------------------------------------------------

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Nam Định Có đáp án chi tiết vừa được VnDoc.com gửi tới bạn đọc. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết được tổng hợp bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THPT giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì cuối học kì 2. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Để giúp các bạn có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể nhé.

Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu liên quan

Đánh giá bài viết
16 16.577
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Kết nối

    Xem thêm