Đề thi Đánh giá năng lực môn Hóa học năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh

ĐẠI HC QUC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HC QUC T
K THI KIỂM TRA NĂNG LỰC
TRƯỜNG ĐẠI HC QUC T
MÔN THI: HÓA HC
Hình thc làm bài: Trc nghim
S câu hi: 60 câu
Thi gian làm bài: 90 phút
1
MC LC
CHƯƠNG I. GII THIU CẤU TRÚC ĐỀ THI ...................................... 2
1. Cấu trúc đề theo mức độ ............................................................................................. 2
2. Cấu trúc đề theo loi câu hi ...................................................................................... 3
3. Cấu trúc đề theo chuyên đề ni dung .......................................................................... 4
CHƯƠNG II. HƯNG DN LÀM BÀI ..................................................... 5
CHƯƠNG III. ĐỀ THI MU ...................................................................... 6
2
CHƯƠNG I. GIỚI THIU CẤU TRÚC ĐỀ THI
Đề thi bao gm 60 câu hỏi và được làm trong 90 phút (trung bình thí sinh có 1 phút 30 giây cho 1
câu hỏi). Đ đánh giá chính xác năng lực ca thí sinh, các câu hỏi trong đề thi được phân loi theo
03 tiêu chí sau:
Theo mức độ phc tp/khó)
Loi câu hi
Chuyên đề ni dung
Chi tiết ca 3 cách phân loại được trình bày chi tiết ngay sau đây.
*Chú ý: Phần trăm câu hỏi mang tính tương đối do phi làm tròn s câu hỏi tương ứng tng loi
được thc hin bi máy tính.
1. Cấu trúc đề theo mức độ
Các câu hi được phân b theo 5 mức độ: (1) D, áp dng kiến thc, (2) Có suy lun tng hp, (3)
Có mức độ suy lun cao, (4) Có mức độ suy lun và tng hp cao, (5) Có mức độ suy lun và tng
hp rt cao. T l và s câu hỏi trong đề theo mức độ được trình bày Hình 1.
Hình 1: Phân b câu hi theo mức độ (t l phần trăm và số câu hỏi tương ứng)

Mẫu đề thi Đánh giá năng lực 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Đánh giá năng lực môn Hóa học năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Đánh giá năng lực môn Hóa học năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm