Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2020 - 2021 Đề 5

Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 giữa học kì 1 đề 5 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2020 - 2021 Đề 5 được VnDoc biên soạn có đáp án hướng dẫn giải chi tiết là đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì 1 môn Hóa, giúp các bạn học sinh đánh giá năng lực cũng như ôn luyện, củng cố kiến thức cho bài kiểm tra giữa kì. Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 5

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1. Cho các chất có công thức hóa học sau đây: Fe, Al(OH)3, KMnO4, Cl2, N2, KCl, MgSO4. Số đơn chất là: 

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2. Công thức hóa học giữa Fe (III) và O là: 

A. FeO 

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. Fe2O2

Câu 3. Một hỗn hợp gồm bột sắt và bột lưu huỳnh, làm thế nào để tách được bột sắt ra khỏi bột lưu huỳnh.

A. Lọc

B. Nam châm

C. Đũa thủy tinh

D. Ống nghiệm

Câu 4. Hạt nhân được cấu tạo bởi:

A. Notron và electron

B. Proton và electron

C. Proton và nơtron

D. Electron

Câu 5. Nguyên tố cacbon (C) là tập hợp những nguyên tố có cùng

A. 6 hạt nhân

B. 12 hạt proton

C. 12 hạt electron

D. 6 hạt proton

Câu 6. So sánh nguyên tử canxi (Ca) và nguyên tử sắt (Fe) ta thấy:

A. Nguyên tử Ca nặng hơn nguyên tử Fe 1,4 lần

B. Nguyên tử Fe nặng hơn nguyên tử Ca 1,4 lần

C. Nguyên tử Ca nặng hơn nguyên tử Fe 0,7 lần

D. Nguyên tử Ca nhẹ hơn nguyên tử Fe 0,7 lần

Câu 7. Dãy chất nào dưới đây là phi kim

A. Canxi, lưu huỳnh, photpho, nito

B. Bạc, lưu huỳnh, thủy ngân, oxi

C. Oxi, nito, photpho, lưu huỳnh

D. Cacbon, sắt, lưu huỳnh, oxi

Câu 8. Tính phân tử khối của CH3COOH

A. 60

B. 61

C. 59

D. 70

Câu 9. Chọn công thức hóa học đúng nhất

A. CaSO4

B. Fe5S

C. H

D. SO32-

Câu 10. Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng là

A. CrSO4

B. Cr(OH)3

C. Cr2O3

D. Cr2(OH)3

II. Tự luận (6,5 điểm)

Câu 1. Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trông các câu sau đây:

a) Nguyên tử có thể ………với nhau ……….. mà nguyên tử có khả năng này……….. Do đó khả năng ……….. tùy thuộc ở số…………. cùng sự …………….. trong vỏ.

b) Vì sao lại nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?

Câu 2. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

a) Fe (II) và nhóm (SO4)

b) Al (III) và nhóm (OH)

Câu 3. Hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố S và O. Biết tỉ lệ khối lượng của S đối vơi O là mS:mO = 2:3. Xác định công thức hóa học của hợp chất X.

Đáp án hướng dẫn giải đề thi giữa kì 1 hóa 8

Phần I. Trắc nghiệm 

1A 2B 3B 4C 5D
6B 7C 8A 9A 10A

Phần II. Tự luận 

Câu 1. 

a) Liên kết, khả năng liên kết, liên kết, electron, sự sắp xếp của chúng

b) Nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử vì: khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng của proton và notron (khối lượng hạt nhân) nên coi khối lượng của nguyên tử xấp xỉ bằng khối lượng của proton và notron.

Câu 2. 

a) Công thức hóa học của hợp chất có dạng: 

F{e^{III}}_x{(S{O_4})^{II}}_y

Ta có:

x \times III = y \times II = > \frac{x}{y} = \frac{{II }}{{III}} = \frac{2}{3} = > x = 2; y = 3

Công thức hóa học của hợp chất là Fe2(SO4)3

Phân tử khối = 2.56 + 32.3 + 16.4.3 = 400 đvC

b) 

Công thức hóa học của hợp chất có dạng A{l^{III}}_x{(OH)^I}_y

Ta có x \times III = y \times I = > \frac{x}{y} = \frac{{I }}{{III}} = \frac{1}{3} = > x = 1; y = 3

Công thức hóa học của hợp chất là Al(OH)3

Câu 3. Gọi công thức hóa học của hợp chất X là: SxOy (x,y: nguyên dương)

Áp dụng công thức: 

\frac{x.NTK\left(S\right)}{y.NTK\left(O\right)}=\frac{m_S}{m_O}=>\frac{x}{y}=\frac{m_S.NTK\left(O\right)\ }{m_O.NTK\left(S\right)}=\frac{2}{3}.\frac{16}{32}=\frac{1}{3}

=> x = 1, y = 3

Công thức hóa học của hợp chất khí X là SO3

.........................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2020 - 2021 Đề 5 . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
9 13.008
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm