Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ninh Bình

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG
Mã đề thi: 132
ĐỀ THI BÁN KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút.
(35 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 7điểm ).
Câu 1: Giá trị của
2
lim 6
A n n n
bằng:
A.
3
B.
C.
1
D.

Câu 2: Tổng của cấp số nhân vô hạn
1
1 1 1
; ;...; ;...
2 6
2.3
n
có giá trị là bao nhiêu?
A.
3
4
. B.
3
2
.
C.
. D.
Câu 3: Biết

2
lim ( ) 1
x
x ax b cx
. Khi đó
A.
2 2
10a c
B.
2 2
9a c
C.
2 2
2a c
D.
2 2
5a c
Câu 4: Tính giới hạn:
2
1 2 3 ...
lim
3 2 1
n
n n
 
A.
B.
1
6
C. 0. D.
.
Câu 5: Cho giới hạn

2
lim ( ) 7
x
x x a x
. Khi đó
A.
7
a
B.
7 9
a
C.
11 15
a
D.
9 11
a
Câu 6: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình thoi tâm
O
. Biết
,SA SC SB SD
.
Khẳng định nào sau đây là sai?.
A.
SO ABCD
B.
SO AC
C.
AC BD
D.
SA AC
Câu 7: Cho hàm số
2 1 1
0
0 0
x
khi x
f x
x
khi x
. Khẳng định nào sau đây đúng ?.
A. Hàm số liên tục tại x=0.
B. Hàm số không liên tục trên

0;
.
C.
Hàm số liên tục trên R.
D.
Hàm số gián đoạn tại điểm
0x
.
Câu 8: Biết
2
0
3 2 2 2 2
lim
x
x x a
x b
 
. (
a
b
là phân số tối giản).Giá trị của
a b
bằng
A.
1
2
B. 2
C.
1
2
D. 3
Câu 9: Cho giới hạn
2
2
lim( 3) 3
x
x ax
. Khi đó
A.
2
B.
3
C.
1
D.
4
Câu 10: m
a
để các hàm số
2
2 khi 0
1 khi 0
x a x
f x
x x x
liên tục tại
0x
A. 1 B.
1
4
C. 0 D.
1
2
Câu 11: m khoảng liên tục của hàm số
2 1
( )
1
x
f x
x
.
A. R
B.
( 1;2)
C.
( ;1)
D.
( ;2)
Câu 12: Cho giới hạn

2 4
lim
4 7
x
ax
bx
. Tìm
4a b
P
a
.
A.
8
B.
7
C.
9
D.
10
Câu 13: m giới hạn
3 2
2
1
3 2
lim
4 3
x
x x
A
x x
:
A.
1
B.

C.
3
2
D.
Câu 14: m giới hạn

2
lim( x 1 )
x
E x x
:
A.
1
2
B.
C. 0
D.
1
4
Câu 15: m giới hạn

2
lim 4 1 2
x
C x x x
:
A.
1
4
B.
C.
1
2
D. 0
Câu 16: Cho giới hạn
2
2
2
lim 3
4
x
x mx n
x
. Khi đó
A.
13
n m
B.
10
n m
C.
11
n m
D.
12
n m
Câu 17: m số nào trong các hàm số dưới đây liên tục trên R ?
A.
1x
y
x
B.
tany x
C.
2
1
y x
D.
2
1
y x
Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và
SA ABCD
. Biết
SA =
6
3
a
. Tính góc giữa SC và (ABCD).
A.
0
30
B.
0
45
C.
0
60
D.
0
75
Câu 19: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
,
SA ABCD
2SA a
. Giả sử tồn tại thiết diện của hình chóp với mặt phẳng
đi qua
A
vuông góc với
SC
. Diện tích thiết diện là:
A.
2
3
3
a
S
B.
2
4 2
3
a
S
C.
2
2
3
a
S
D.
2
2
2
a
S
Câu 20: Giá trị của
2
2
2 3 1
lim
3 2
n n
A
n n
bằng:
A.
1
B.
2
3
C.

D.

Câu 21: Cho a là một số thực dương. Tính giới hạn
2
1 1 1
lim( )
( )
x a
P
x a
x a
.
A.
2
1
.
P
a
B.
P
C.
P
D. Không tồn tại P.
Câu 22: Giá trị của
2 1
lim
2
n
A
n
bằng:
A.
B.
2
C.
1
D.

Câu 23: m giới hạn
3
1
4 5 3
lim
5 3 2
x
x
B
x
:
A.
8
5
B.
C.
4
5
D.
4
3
Câu 24: Giá trị của
1 1
3.2 3
lim
2 3
n n
n n
C
bằng:
A. 1 B.

C.
1
3
D.
Câu 25: Trong không gian mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A.
Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ phải nằm trong cùng một mặt phẳng.
B.
Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ cùng hướng.
C.
Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của ba vectơ đó song song với nhau.
D.
Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi giá của ba vectơ đó cùng song song với một mặt phẳng.
Câu 26: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A.
Tích vô hướng của hai vectơ
a
b
là một vectơ.
B.
Tích vô hướng của hai vectơ
a
b
là một góc.
C.
Tích vô hướng của hai vectơ
a
b
là một số.
D.
Tích vô hướng của hai vectơ
a
b
có thể là số và cũng có thể là vectơ.
Câu 27: Cho giới hạn
2
2
2
(2 1) 2
lim 3
4
x
ax a x
x
. Khi đó
A.
6 7
a
B.
7
a
C.
5 6
a
D.
4 5
a
Câu 28: Cho tứ diện đều ABCD, M là trung điểm của cạnh BC. Khi đó cos(AB,DM) bằng:
A.
3
6
B.
2
2
C.
3
2
D.
1
2
Câu 29: m giới hạn
2
3
2
2 5 2
lim
8
x
x x
A
x
A. 0 B.

C.
1
4
D.
Câu 30: Biết
2
3
1
2 7 1 2
lim
2 1
x
x x x a
c
b
x
(trong đó
, ,a b c
a
b
tối giản).
Giá trị của a + b + c bằng:
A.
5
B.
13
C.
37
D.
51

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ninh Bình. Tài liệu gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ninh Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 511
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm