Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

S GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THC
thi có 02 trang)
KHO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I; NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN SINH HC - LP 11
( Thi gian làm bài: 45 phút, không k thời gian giao đề)
H và tên thí sinh.................................................................S báo danh.........................
(Thí sinh làm bài ra t giấy thi, ghi rõ mã đề thi)
I. PHN TRC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu 1. Thc vt trên cạn hút nước ch yếu qua
A. min lông hút r. B. lp biu bì r.
C. miền sinh trưởng r. D. các khí khng.
Câu 2. Dòng mch g không cha
A. nước, các ion khoáng. B. vitamin, hoocmôn.
C. saccarôzơ, tinh bột. D. các ion khoáng, axit amin.
Câu 3. Quang hp din ra bào quan nào sau đây?
A. Ti th. B. i ni cht ht. C. B máy Gôngi. D. Lc lp.
Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng v quá trình quang hp thc vt?
A. Pha sáng din ra tilacôit ca lc lp. B. O
2
được gii phóng có ngun gc t phân t c.
C. Tinh bột được d tr trong tilacôit. D. Nguyên liu ca pha ti là CO
2
, ATP, NADPH.
Câu 5. Bón hn hp nào sau đây giúp cung cấp nhiều nitơ cho cây ?
A. Phân gà. B. Tro bếp. C. Phân vi lượng. D. Phân lân.
Câu 6. Để hn chế đất b thất thoát nitơ cn
A. dit tr c di. B. trng các cây h đậu.
C. đảm bảo độ thoáng cho đất. D. cung cấp đủ ớc cho đất.
Câu 7. Thc vật nào sau đây thuộc nhóm thc vt CAM?
A. Rêu. B. Ngô. C. Mía. D. Xương rồng.
Câu 8: Tế bào nào sau đây có cường độ hô hp mnh nht?
A. Tế bào mch g. B. Tế bào mch rây. C. Tế bào lông hút. D. Tế bào lá.
Câu 9: Nhóm động vật nào sau đây có ống tiêu hóa?
A. Giun đất, côn trùng, chim. B. Trùng giày, giun đất, mc ng.
C. Thy tc, giun dẹp, giun đất. D. Trùng giày, thy tc, ong mt.
Câu 10: Nhn định nào sau đây đúng?
A. Nhp tim ca thú t l thun vi khối lượng cơ thể.
B. Tim đập nhanh và mnh s làm tăng huyết áp.
C. Mi chu kì tim người thường kéo dài 0,08 giây.
D. Vn tc máu cao nht các mao mch.
Câu 11: B mặt trao đổi khí ca ếch đồng là
A. da và ng khí. B. phi và các túi khí. C. mang và phi. D. da và phi.
Câu 12: Nhận định nào sau đây đúng?
A. R cây có phn ứng hướng trng lc âm. B. Ngn cây có phn ứng hướng sáng dương.
C. Lá cây có phn ứng hướng sáng âm. D. Ngn cây có phn ứng hướng trng lực dương.
MÃ ĐỀ 232
II. PHN T LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 13 (2,0 đim)
a) Lp cutin ph b mt lá có tác dng gì? So sánh độ dày ca lp cutin còn non và lá già.
b) Cây hp th Kali dng nào? Nêu vai trò ca nguyên t Kali trong cơ th thc vt.
Câu 14 (2,0 đim)
a) Nêu các yếu t ảnh hưởng đến quang hp. Ti sao trng cây trong điều kin ánh sáng nhân to thường
cho năng suất cao?
b) Ly ví d v động vt hô hp bng ng khí? u cu to ca h thng ng khí.
Câu 15 (2,0 đim)
a) Nêu chức năng của m chim b câu trong vic tiêu hóa thức ăn? Chim bồ câu thường ăn thêm các
viên si nh để làm gì?
b) B phn nào ca ống tiêu hóa có kích thước ln nht? Ti sao nói quá trình tiêu hóa ng tiêu hóa là
tiêu hóa ngoi bào?
Câu 16 (1,0 đim)
Tính t động ca tim gì? Nhp tim ca mt con chut 750 ln/phút thì thi gian mt chu tim
bao nhiêu?
..............HT...............
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THC
thi có 02 trang)
KHO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I; NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN SINH HC - LP 11
( Thi gian làm bài: 45 phút, không k thời gian giao đề)
H và tên thí sinh.................................................................S báo danh.........................
(Thí sinh làm bài ra t giấy thi, ghi rõ mã đề thi)
I. PHN TRC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu 1. Thc vt trên cạn hút nước ch yếu qua
A. min lông hút r. B. lp biu bì r.
C. miền sinh trưởng r. D. các khí khng.
Câu 2. Bón hn hp nào sau đây giúp cung cấp nhiều nitơ cho cây ?
A. Phân gà. B. Tro bếp. C. Phân vi lượng. D. Phân lân.
Câu 3. Để hn chế đất b thất thoát nitơ cần
A. dit tr c di. B. trng các cây h đậu.
C. đảm bảo độ thoáng cho đất. D. cung cấp đủ ớc cho đất.
Câu 4. Thc vật nào sau đây thuộc nhóm thc vt CAM?
A. Rêu. B. Ngô. C. Mía. D. Xương rồng.
Câu 5: Tế bào nào sau đây có cường độ hô hp mnh nht?
A. Tế bào mch g. B. Tế bào mch rây. C. Tế bào lông hút. D. Tế bào lá.
Câu 6: Nhóm động vật nào sau đây có ống tiêu hóa?
A. Giun đất, côn trùng, chim. B. Trùng giày, giun đất, mc ng.
C. Thy tc, giun dẹp, giun đất. D. Trùng giày, thy tc, ong mt.
Câu 7: Nhận định nào sau đây đúng?
A. Nhp tim ca thú t l thun vi khối lượng cơ thể.
B. Tim đập nhanh và mnh s làm tăng huyết áp.
C. Mi chu kì tim người thường kéo dài 0,08 giây.
D. Vn tc máu cao nht các mao mch.
Câu 8: B mặt trao đổi khí ca ếch đồng là
A. da và ng khí. B. phi và các túi khí. C. mang và phi. D. da và phi.
Câu 9: Nhận định nào sau đây đúng?
A. R cây có phn ứng hướng trng lc âm. B. Ngn cây có phn ứng hướng sáng dương.
C. Lá cây có phn ứng hướng sáng âm. D. Ngn cây có phn ứng hướng trng lực dương.
Câu 10. Dòng mch g không cha
A. nước, các ion khoáng. B. vitamin, hoocmôn.
C. saccarôzơ, tinh bột. D. các ion khoáng, axit amin.
Câu 11. Quang hp din ra bào quan nào sau đây?
A. Ti th. B. Lưới ni cht ht. C. B máy Gôngi. D. Lc lp.
Câu 12. Nhận định nào sau đây không đúng về quá trình quang hp thc vt?
A. Pha sáng din ra tilacôit ca lc lp. B. O
2
được gii phóngngun gc t phân t c.
C. Tinh bột được d tr trong tilacôit. D. Nguyên liu ca pha ti là CO
2
, ATP, NADPH.
MÃ ĐỀ 309

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Sinh học lớp 11 nhé.. Mời các bạn học sinh tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo:

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi tự luận, thí sinh làm đề trong thời gian 45 phút và có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
6 3.096
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm