Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

Ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh 3

Tài liệu đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thì học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi học kì 1 sắp tới.

I. Circle the odd one out:

1. Big Peter Alan
2. Kitchen Bathroom Library
3. Father She Mother
4. That This The
5. Fine Five Four

II. Write the suitable words in the blanks:

mother bathroom father bedroom ten flowers

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh

1. This is my _______________ 2. This is my ________________

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh

3. That is my _____________ 4. That is my ________________ 5. There are ________________

III. Select and tick the letter A, B or C:

1. Who’s that?

A. That’s my school library.

B. There’re six chairs.

C. That’s my brother.

2. How old is she?

A. He is six years old.

B. I am six years old.

C. She is six years old.

3. My house is _______.

A. Big

B. The

C. they

4. How old are you?

A. I’m fine. Thanks.

B. My name’s Khanh Vy.

C. I’m nine years old.

5. There are two _________ .

A. Bedrooms

B. living room

C. classroom

6. Is your book big?

A. Yes, it is.

B. No, it is.

C. Yes, I am.

IV. Read and match:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh

→ 1 - .....

2 - ....

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out:

1. Big

2. Library

3. She

4. The

5. Fine

II. Write the suitable words in the blanks:

1. father

2. mother

3. bathroom

4. bedroom

5. ten flowers

III. Select and tick the letter A, B or C:

1.C

2. C

3. A

4. A

5. A

6. A

IV. Read and match:

1. B

2. A

Trên là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019. Ngoài ra bạn đọc có thể luyện tập trực tuyến học kì 1 Tiếng Anh 3 tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1.

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 mới cập nhật trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
66 11.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm