Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 3 Unit 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH LỚP 3
Unit 1: Hello
I. Từ vựng - Vocabulary
Key: 1. T 2. Y 3. H 4. T 5. O
Key: 1. A 2. O –Y 3. M N 4. T O 5. E G
II. Ngữ pháp Grammar
Key: 1 A, 2 D, 3 E, 4 C, 5 B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Key: 1 D, 2 A, 3 B, 4 C, 5 E
Key: 1. Hello, I am Trang.
2. Nice to meet you Jenny!
3. Good morning, Miss Hoa!
4. Hello children. Good to meet you!
5. I am fine, thank you, and you?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Key: 1 B, 2 B, 3 E, 4 C 5 -D

English 3 Unit 1: Hello

Tài liệu Bài tập Tiếng Anh nâng cao lớp 3 Unit có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Em học giỏi Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới theo từng Unit có trên VnDoc.com. Đề ôn tập trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 ôn tập Từ vựng, Cấu trúc Ngữ pháp Tiếng Anh có trong Unit 1 Hello. Mời bạn đọc tham khảo!

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 3 khác:

Đánh giá bài viết
6 4.176
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm