Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1

Nằm trong bộ đề ôn thi học kì 1 tiếng Anh 4 mới nhất, VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 theo chương trình Family and Friends có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em nâng cao hiệu quả dạy và học. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

TEST 5 – GRADE 4

Name: _________________________Class: ________ Checked by: ___________ No. of mistakes: _______

I. LISTENING

1. Listen and draw lines.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

2. Listen. Look at the pictures. Fill in the correct circle. P.20 WB

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 chương trình FF4

3. Circle the word that contains a different sound. Write the word that is different. WB P.47

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

III. Match

1.

How many cabinets are there?

a.

No, sorry. We don’t have it now.

2.

Do you have noodles?

b.

There are two.

3.

Does the boy have black hair?

c.

I go to school.

4.

When do you go to bed?

d.

Yes, he does.

5.

Where do you go?

e.

I go to bed at nine o’clock.

Đáp án: 1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - e; 5 - c

IV. Order the words.

1. my/ This/ favorite/ is/ dress/ purple/.

____________________________________________________

2. on/ wall/ the/ There/ big/ posters/ are/.

____________________________________________________

3. Saturday/ We/ don’t/ have/ on/ school/.

____________________________________________________

4. flowers/ likes/ Linh/ .

____________________________________________________

5. Mrs./ Our/ Loan/ teacher/ is/ .

____________________________________________________

Đáp án:

1 - This purple is my favorite dress.

2 - There are big posters on the wall.

3 - We don't have school on Saturday.

4 - Linh likes flowers.

5 - Our teacher is Mrs. Loan.

V. Read and answer the questions.

At our school we have two big school yards. This is my school yard. It is for the 1st, 2nd, and 3rd grade students. The 4th and 5th grade students play in a different school yard.

There are squares on the school yard where we can play games. The students can play with a ball and run around. We can also talk to our friends. We love our school yard.

1. How many school yards are there?

________________________________________________________

2. What shapes are on the school yard?

________________________________________________________

3. What can they play?

________________________________________________________

4. Who can they talk to?

________________________________________________________

Đáp án:

1 - There are two big school yards.

2 - They are squares.

3 - They can play games with a ball and run around.

4 - They can talk to their friends.

VI. Write.

What

Where’s

When

What’s

When

1.

______________ your name? My name is Khang.

2.

______________ his teddy bear? His teddy bear is in his bedroom.

3.

______________ do you have P.E? On Tuesday.

4.

______________ does she like? She likes candy.

5.

______________ does she get up? She gets up at eight o’clock.

Đáp án:

1 - What's

2 - Where's

3 - When

4 - What

5 - What time

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 4 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
31 10.610
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm