Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 trường PTDT Nội Trú, Sơn La năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 trường PTDT Nội Trú, Sơn La năm 2015 - 2016 có đáp án đi kèm, đây là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9. Với đề thi này, các bạn có thể chủ động trong việc củng cố lại kiến thức môn Toán của mình.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2015 – 2016

Môn Thi: Toán lớp 9 (đề 1)

Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (5,0 điểm).

Phát biểu quy tắc khai phương một thương các thừa số không âm viết công thức.

Áp dụng tính Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 có đáp án

b) Định nghĩa hàm số bậc nhất? lấy ví dụ minh họa.

c) Phát biểu định lí hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, viết công thức.

d) Phát biểu định lí về 2 tiếp tuyến cắt nhau.

Câu 2: (1,0 điểm). Thực hiện phép tính

Đề thi hết học kì 1 môn Toán lớp 9 có đáp án

Câu 3 (1,0 điểm). Rút gọn biểu thức

Đề thi hết học kì 1 môn Toán lớp 9 có đáp án

Câu 4 (2,0 điểm).

a. Vẽ đồ thị hàm số y = x + 3.

b. Cho đường thẳng (d) y = (m+1)x + m - 1 tìm m để (d) cắt đường thẳng
y = x + 3 tại điểm có hoành độ bằng 2

Câu 5 (1,0 điểm). Cho đường tròn tâm O, bán kính OA = 6 cm. Gọi H là trung điểm của OA, đường thẳng vuông góc với OA tại H cắt đường tròn (O) tại B. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt đường thẳng OA tại M.

Tính độ dài MB.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9

Đề thi hết học kì 1 môn Toán lớp 9

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 9

    Xem thêm