Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán trường Tiểu học Tam Phước 3, Đồng Nai năm học 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán trường Tiểu học Tam Phước 3, Đồng Nai năm học 2020 - 2021 là đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Nhóm tài liệu học tập lớp 1 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 1.

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.BIÊN HÒA

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM PHƯỚC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM, NĂM HỌC: 2020 – 2021

MÔN: TOÁN - KHỐI I

Ngày kiểm tra: Ngày 11 tháng 5 năm 2021

Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian chép đề)

(Đề chính thức)

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Học sinh khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số 95 đọc là: (1 điểm)

A. Chín mươi lăm                B. Năm mươi chín              C. Chín lăm

Câu 2: Hình bên có: (1 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án

A. 4 hình tròn và 1 hình chữ nhật

B. 3 hình tròn và 1 hình chữ nhật

C. 2 hình tròn và 1 hình chữ nhật

Câu 3: Dãy số nào sau đây gồm các số tròn chục? (1 điểm)

A. 70, 21, 40, 80           B. 80, 90, 60, 10            C. 30, 59, 78, 30

Câu 4: 20cm + 35cm – 20cm =? Kết quả của dãy tính là: (1 điểm)

A.30                        B. 35cm                     C. 30cm

Câu 5: Sơ đồ dưới đây tương ứng với phép tính nào? (1 điểm)

 

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021

A. 65 + 15 = 50                B. 65 + 50 = 15                  C. 50 + 15 = 65

II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 6: Đặt tính rồi tính. (1 điểm)

23 + 36                     96 – 25

...........                      ...........

...........                      ...........

...........                      ...........

Câu 7: Nếu hôm nay là thứ sáu, ngày 5 thì ngày mai là thứ ........., ngày .........(1 điểm)

Câu 8: >; =; <? (1 điểm)

30 + 25 ..... 60                                68 – 42 ..... 17

Câu 9: Tính. (1 điểm)

12 + 34 – 24 = ....... 43 + 32 – 30 = .......

Câu 10: Viết vào chỗ trống cho thích hợp. (1 điểm)

Mai có 25 lá cờ, Nam cho Mai thêm 10 lá cờ. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu lá cờ?

..... ..... ..... ..... .....

Mai có tất cả .................. lá cờ.

…Hết!...

2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

Mỗi câu chọn đúng đạt 1 điểm

Câu 1: A; Câu 2: A; Câu 3: B; Câu 4: B; Câu 5: C

II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 6: (1 điểm) Mỗi phép tính đặt tính thẳng cột và tính đúng kết quả đạt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Nếu hôm nay là thứ sáu, ngày 5 thì ngày mai là thứ bảy, ngày 6. Mỗi chỗ trống điền đúng đạt 0,5 điểm.

Câu 8: (1 điểm) >; =; <? Mỗi dấu điền đúng đạt 0,5 điểm.

30 + 25 < 60                                   68 – 42 > 17

Câu 9: (1 điểm) Tính. Làm đúng mỗi dãy tính đạt 0,5 điểm.

12 + 34 – 24 = 22                               43 + 32 – 30 = 45

Câu 10: (1 điểm)

Viết phép tính đúng đạt 0,5 điểm: 25 + 10 = 35.

Điền số đúng vào chỗ trống đạt 0,5 điểm. Mai có tất cả 35 lá cờ.

----------------------------

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán trường Tiểu học Tam Phước 3, Đồng Nai năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 964
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm