Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 2 ôn tập kiến thức đã học hiêu quả và đạt điểm cao trong kì thi cuối kì 2 sắp tới.

I. Ghi tên của những đồ vật sau

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đáp án: 1. robot 2. ball 3. doll 4. book 5. car 6. kite

II. Điền từ hoặc cụm từ còn thiếu trong các câu trả lời sau

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đáp án: A. It is a chair. B. It is a desk. C. It is a pen D. It is a ruler

III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B

AB
1. How old are you?a. It’s a doll
2. How are you?b. Yes, it is
3. What’s it?c. I’m fine. Thanks
4. Is it a square desk?d. I’m nine years old

Đáp án: 1. d 2. c 3. a 4. b

VI. Sắp xếp những từ sau để có câu đúng

1. old / you / are / How ?

------------------------------------------------------------------------------------------ ?

2 . is / big / a / bicycle / it.

------------------------------------------------------------------ ----------------------- ?

3. your / name / What / is ?

------------------------------------------------------?

4. birthday / is / your / It.

------------------------------------------------------

Đáp án: 1. How old are you?

2. It is a big bicycle.

3. What is your name?

4. It is your birthday.

Trên đây là trọn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 9.125
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm