Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh trường TH Quang Trung, Ninh Bình năm học 2015-2016 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH
BINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC
KÌ II
MÔN TIẾNG ANH LỚP 3
NĂM HỌC: 2015-2016
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Mark
s
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q9 Speaking
PART 1. LISTENING.
PART I : LISTENING (20 minutes)
Question 1: Listen and number. (1 point)
a
b
b
c
d
e
Question 2: Listen and write (T) true or false (F). (1 point)
1.
3.
4.
5.
Question 3: Listen and draw the line. (1 point).
1
2
3
4
5
a
b
c
d
e
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 4: Listen and tick. (1 point)
1- a.
1- b.
2- a.
2- b.
3- a.
3- b.
4- a.
4 - b.
5 - a.
5 - b.
Question 5: Listen and complete. (1 points).
1. Are there any _________________ in the room ?
- No, there aren’t.
2. What’s the weather like?
- It’s ________________.
3. Do you have a ________________?
- Yes, I do.
4. That’s my __________________.
5. Where are the _____________?
It’s in the living room
PART II : READING AND WRITING ( 20 minutes)
Question6. Look and read. Put a tick (
) or cross (X) in the box. (1pt).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. This is a cat.
2. There is a window.
68
3. My grandfather is 68 years old.
4. I like puzzles very much.
5. Ha noi is in north Viet Nam
Question7. Look and read. Write Yes or No. There is an example (1point).
0. This is my friend Linda.
1. Is this a pen?
2.Is this a
plane?
3. Are they cars?
4. Is she cooking?
5. Is he skating?
Question8. Look at the pictures and the letters. Write the words. (1 point)
Yes
s

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh trường TH Quang Trung, Ninh Bình năm học 2015-2016 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
14 3.716
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm