Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh học - Đề 8

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề 8

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh học - Đề 8 dành cho học sinh THCS lớp 7 - Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Đây là đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo hữu ích giúp các bạn ôn tập hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đặc điểm đặc trưng của hệ hô hấp lưỡng cư là:

A. Hô hấp chủ yếu bằng phổi và một phần qua da.

B. Hô hấp chủ yếu qua da và một phần bằng phổi,

C. Chỉ hô hấp qua da.

D. Chỉ hô hấp bằng phổi.

2. Tim 3 ngăn, có thêm vách ngăn hụt ở tâm thất, 2 vòng tuần hoàn, máu pha trộn ít. Đây là đặc điểm của lớp động vật nào sau đây?

A. Lưỡng cư B. Bò sát

C. Chim D. Thú

3. Các loài động vật nào sau đây sống ở môi trường hoang mạc đới nóng?

A. Cá voi, cú tuyết, chồn bắc cực, gấu trắng.

B. Chuột nhảy, chồn bắc cực, cáo bắc cực, cú tuyết,

C. Lạc đà, rắn hoang mạc, chuột nhảy.

D. Gấu trắng, cú tuyết, chuột nhảy, cá voi.

4. Lợi ích của đa dạng sinh học động vật ở Việt Nam?

1. Cung cấp sản phẩm cho công nghiệp (da, lông…)

2. Cung cấp sản phẩm cho nông nghiệp (thức ăn gia súc, phân bón ...)

3. Cung cấp thực phẩm, dược liệu, sức kéo

4. Có giá trị trong thể thao văn hoá.

5. Dùng làm thiên địch tiêu diệt các sinh vật có hại

6. Có giá trị trong hoạt động du lịch.

A. 1, 3, 4, 5, 6 B. 1, 2, 3, 4, 5

C. 2, 3, 4, 5, 6. D. 1, 2, 4, 5, 6

5. Những loài động vật nào sau đây có đời sống trong nước?

A. Dơi, sóc bay, rái cá, hải li

B. Chuột đồng, chuột chù, sóc, nhím

C. Chuột chũi, dúi, nhím, sóc

D. Cá voi, cá đenphin, thú mỏ vịt, hải li

Câu 2. Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (...) thay cho các số 1, 2, 3, ... để hoàn chỉnh các câu sau:

Trong sự phát triển của giới động vật, sự....... (1)...... của cơ quan vận động, di chuyển thể hiện ở sự phức tạp hoá………..(2)………thành những bộ phận khớp động với nhau (sự phân đốt) để đảm bảo sự cử động phong phú của chi, tiếp theo là sự phân hoá các chi đảm nhiệm các……..(3)………khác nhau (chân bò, chân nhảy ở châu chấu) đảm bảo cho sự…….. (4)…...có hiệu quả hơn. Sự hoàn thiện………..(5)……….ở động vật có xương sống giúp chúng……….(6)……….với các hình thức di chuyển ở những điều kiện sống khác nhau.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Hãy cho biết tính hằng nhiệt của chim có ưu thế gì so vói tính biến nhiệt ở những động vật biến nhiệt.

Câu 2. Vì sao nói thú là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất?

Câu 3. Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và phân biệt các hình thức sinh sản đó. Cho biết giun đất, giun đũa, cá thể nào là lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

5

B

B

C

B

D

Câu 2.

(1) - hoàn chỉnh, (2) - các chi, (3) - chức năng,

(4) - vận động, (5) - cơ quan di chuyển, (6) - thích nghi

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Tính hằng nhiệt của chim có ưu thế hơn so với tính biến nhiệt ở những động vật hiến nhiệt.

- Tính hằng nhiệt có ưu thế hơn hẳn tính biến nhiệt ở chỗ, con vật ít phải lệ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

- Khi thời tiết quá lạnh, con vật không phải ở trạng thái ngủ đông hoặc trú đông như ở lưỡng cư, bò sát.

- Cường độ dinh dưỡng (phụ thuộc vào nhiệt độ) sẽ được ổn định và hoạt động của chúng ít bị ảnh hưởng khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.

Câu 2. Nói thú là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất, vì:

- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.

- Có lông mao bao phủ cơ thể

- Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

- Tim 4 ngăn, là động vật hằng nhiệt.

- Bộ não phát triển.

Câu 3. * Các hình thức sinh sản ở động vật:

- Có 2 hình thức sinh sản: vô tính và hữu tính.

* Phân biệt 2 hình thức sinh sản đó:

- Sinh sản vô tính: là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau. Có 2 hình thức chính: Sự phân đôi cơ thể và mọc chồi.

- Sinh sản hữu tính: là hỉnh thức sinh sản có ưu thế hơn hình thức sinh sản vô tính. Trong sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Trứng thụ tinh sẽ phát triển thành phôi. Trứng được thụ tinh ngoài cơ thể mẹ là thụ tinh ngoài và được thụ tinh trong cơ thể mẹ là thụ tinh trong.

* Cho biết giun đất, giun đũa, cá thể nào là lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong:

Tên động vật

Lưỡng tính

Phân tính

Thụ tinh ngoài

Thụ tinh trong

Giun đất

+

+

Giun đũa

+

+

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh học - Đề 8, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, , Sinh, Địa, mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 180
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh Học

    Xem thêm