Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án đi kèm. Đây là đề khảo sát đầu năm nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 11 lên lớp 12. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên năm học 2016 - 2017

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1

NĂM HỌC: 2016 – 2017

MÔN THI: TOÁN 12

Thời gian làm bài : 120 phút

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đánh giá bài viết
1 694
Sắp xếp theo

    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12

    Xem thêm