Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 có đáp án

Trong bài viết này, VnDoc.com xin gửi tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án với các dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 khác nhau, sẽ bao quát lại nội dung kiến thức nửa đầu kì 2 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới, và cũng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em ôn tập đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. Sau đây mời các bạn tham khảo.

I. Rearrange the letters and write the complete words.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2019 - 2020

II. Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

1………………. two apples on the table.

A. There is

B. There are

2………………. is your father? – He’s 45.

A. How old

B. How

3. Peter ………………. in the school yard.

A. are playing

B. is playing

4. This is my new friend ………………. is David.

A. His name

B. Her name

5. The picture is ………………. the wall.

A. in

B. on

III. Odd one out.

1. A. skipB. gardenC. skate
2. A. bedroomB. sisterC. brother
3. A. sheB. heC. jump
4. A. cleaningB. climbingC. children
5. A. groundB. runC. swim

IV. Read the passage and answer the following questions.

Hello. I’m Linh. I’m living with my family in Hanoi. Today is Sunday. Now, I am playing games in my bedroom. My mother is cooking in the kitchen. My sister is playing badminton in the garden. My father is reading a magazine in the living room.

1. What’s her name?

………………………………………………………………………………………

2. Where is she living?

………………………………………………………………………………………

3. What’s she doing now?

………………………………………………………………………………………

4. What’s her mother doing?

………………………………………………………………………………………

5. Where’s her sister playing badminton?

……………………………………………………………………………………

V. Rearrange the words to make a correct sentence.

1. Thomas/ name’s/ his/.

=> ……………………………………………………………………………………

2. old/ he/ how/ is/?

=> ……………………………………………………………………………………

3. twenty/ he/ years/ old/ is/.

=> ……………………………………………………………………………………

4. are/ two books/ there/ the table/ on/.

=> ……………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Rearrange the letters and write the complete words.

1. sister; 2. father; 3. mother;

4. brother; 5. grandmother; 6. grandfather;

II. Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

1. There are; 2. How old; 3. is playing;

4. His name; 5. on;

III. Odd one out.

1. B; 2. A; 3. C; 4. C; 5. A;

IV. Read the passage and answer the following questions.

1. Her name’s Linh.

2. She is living in Hanoi.

3. She is playing games.

4. Her mother’s cooking.

5. Her sister is playing badminton in the garden.

V. Rearrange the words to make a correct sentence.

1. His name’s Thomas.

2. How old is he?

3. He is twenty years old.

4. There are two books on the table.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án, hy vọng đây là sẽ tài liệu hữu ích cho các em ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa kì và cuối học kì 2 sắp tới. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 2.126
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm