Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A. Listening:
Question 1: Listen and draw lines:
1. Are Mom and dad in the living room? No, they aren’t. they are in the kitchen.
2. Where’s your Sister? She’s in the bedroom.
3. Where’s are Grandpa and grandma? They are in the living room.
4. My brother is in the dining room. He is eating rice.
Question 2: Listen and tick the box:
1. A.
B.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. A.
B.
3. A.
B.
4. A.
B.
5. A.
B.
Đáp án: 1. A 2. B 3. B 4. A 5. A
1. She is my sister. She has long hair.
2. It’s an animal. It’s yellow and white. It’s tall.
3. These are my teeth.
4. I like oranges.
5. I have an apple and a carrot. I don’t have a drink.
Question 3: listen and color:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. He is Alex. He has short, red hair.
2. His eyes are black.
3. He has green pants.
4. His bike is blue and red.
Question 4: Listen and fill the correct circle:
1.
2
3
4
O
A.
O B
O C
O
A.
O B
O C
O
A.
O B
O C
O
A.
O B
O C
Đáp án: 1. c 2. a 3. c 4. a
1.
a. Rosy is in the dining room with mom.
b. Where is Rosy? She is in the kitchen.
c. This is rosy’s bedroom. She sleeps here.
2.
a. I like milk.
b. I don’t like apple juice.
c. I have two drinks and a cookie.
3.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình sách Family And Friends 3 giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.565
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm