Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Question 1: Look and read. Put a tick or a cross in the box.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 2: Read and write True ( T) or False ( F) . There is an example (0).

These are my toys on the shelf. I have a car. It is black. I have a kite. It is white. I have a doll. It is Lucy. I like my toys very much. Do you have any toys? What are they?

0. The toys are on the self.

T

0. The car is red.

F

1. The car is blue.

2. The kite is white.

3. Lucy is a doll’s name?

4. I have two toys.

Question 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 4: Reorder the words to make the sentences (1pt).

1. are / how / old / you / ?

………………………………………………………

2. have / I / cats / two / .

………………………………………………………

3. many / how / parrots / have / do/ you / ?

………………………………………………………

4. the / What /is / weather / like/ ?

………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Question 1: Look and read. Put a tick or a cross in the box.

1. X

2. V

3. X

4. V

Question 2: Read and write True ( T) or False ( F) .

1. F

2. T

3. T

4. T hoặc F (tùy theo học sinh)

Question 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

1. Robot

2. kitchen

3. cats

4. windy

Question 4: Reorder the words to make the sentences

1. How old are you?

2. I have two cats.

3. How many parrots do you have?

4. What is the weather like?

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.585
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm