Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 8 năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
′㤷 1: (1,5) Cho hàm số
Ѐ 폼
đồ thị (P) hàm số y= x 3 đồ thị (D)
a) Vẽ đồ thị (P) (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) (D) bằng phép toán.
′㤷
: (1,5 đ) Cho phương trình bậc hai với m tham số:
x
2
(2m + 1)x + m
2
+ m = 0.
a) Chứng minh phương trình luôn luôn 2 nghiệm phân biệt x
1
, x
2
với mọi
giá trị của m.
b) Tính giá trị của m để: x
1
2
+ x
2
2
= 5
′㤷
: (0,75đ) Cho tam giác ABC vuông tại A AB= (
)cm, AC=
cm. Tính chính xác độ dài cạnh BC?
′㤷 4:
(1 đ) Tính từ năm 2000 đến nay, cả nước đã tiến hành 3 cuộc tổng điều tra
đất đai (năm 2000, 2005 2010). Theo kết quả của 3 cuộc tổng điều tra này t
diện tích đất nông nghiệp nước ta được biểu diễn theo công thức S = 0,12t + 8,97,
trong đó diện tích S tính bằng triệu héc-ta, t tính bằng số năm kể t năm 2000.
a) Hỏi vào năm 2000 diện tích đất nông nghiệp nước ta bao nhiêu?
b) Diện tích đất nông nghiệp nước ta đạt 10,05 triệu héc-ta vào năm nào?
′㤷 5:
(0,75đ) Trong một h nước tạo cảnh hình tròn, người ta đặt ống nước được
uốn tròn đồng tâm với h nước. Trên ống nước đó, người ta đặt các van phun các
vệt nước hình dạng như đồ thị (P): Ѐ 폼
sao cho vệt nước rơi vào tâm
đường tròn ng nước; van phun nước được điều chỉnh phun cao 2m. Hãy tính bán
kính đường tròn ống nước?
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
QUẬN 8
ĐỀ SỐ 1
ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN SINH LỚP 10
NĂM HỌC 019 - 00
MÔN: TOÁN
Thờ㤷 g㤷an l′m b′㤷: 10 phút (Không kể thời gian phát đề)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
′㤷 6: (0,75đ) Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD DC=50m, AD=40m. Người
ta muốn buộc hai con hai góc vườn A, B
sao cho sợi dây thừng của A dài 40m sợi
dây thừng B dài 30m. Tính diện tích cỏ
cả hai con thể ăn được? (làm tròn đến chữ
số thập phân thứ nhất).
′㤷 7: (075đ) Cho 2 điện trở R
1
, R
2
mắc song
song thì được điện trở tương đương R=3,75 Ω.
Biết điện trở R
1
hơn điện trở R
2
10 Ω.
Tính điện trở R
2
?
Biết rằng trong đoạn mạch mắc song song thì:
Ѐ
′㤷 8: (đ) ) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Vẽ bán kính
OC
AB, lấy điểm M thuộc cung nhỏ AC (M khác A; C). Tiếp tuyến tại M cắt
OA, OC lần lượt tại D, E; OC cắt BM tại H.
a) Chứng minh góc MEO gấp 2 lần góc MBO.
b) Xác định vị trí điểm M trên cung AC để cho OD = 2R, khi đó hãy tính ED, S
EHM
S
BMD
theo R.
c) Gi K hình chiếu ca M trên AB. Chng minh OD.OK = OB
2
DB
DA
KB
KA
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN:
NỘI DUNG
ĐIỂM
Bài 3: (1đ) BC
2
=AB
2
+ AC
2
=>BC=
=
=
Ѐ
(cm)
075đ
Vẽ đúng
Tọa độ giao điểm (1; -2) (-1,5; -4,5)
1 đ
0,5đ
Vòi nước phun có dạng y = -2x
2
,
phun cao 2m nên y=-2 suy ra x=
1.
Vậy bán kính đường tròn ống nước
| 1| + | -1| = 2m
0,75 đ
x
2
(2m + 1)x + m
2
+ m = 0.
a) ∆= 1> 0 phương trình luôn 2 nghiệm phân biệt x
1
, x
2
với mọi giá trị của m.
b) Theo định Viet ta x
1
+x
2
= 2m+1, x
1.
x
2
=m
2
+m
x
1
2
+ x
2
2
= 5
=> (2m+1)
2
2(m
2
+m)=5=> m= 1, m=- 2
0,75 đ
0,75 đ
Theo công thức S = 0,12t + 8,97, trong đó diện tích S tính
bằng triệu héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 2000.
a) Năm 2000 (thì t=0) diện tích đất nông nghiệp nước ta : S =
0,12.0 + 8,97 = 8,97 triu hec-ta
b) Diện tích đất nông nghiệp nước ta đạt 10,05 triệu héc-ta, ta
có: 10,05 = 0,12t + 8,97
t= 9. Lúc đó năm 2000 + 9= 2009
1 đ

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 8 năm 2019

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 8 năm học 2019 - 2020. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

.............................................

Ngoài Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 8 năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 3.902
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm