Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lý trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lý trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa là đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu ôn tập, hệ thống kiến thức môn Lý rất tốt, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới.

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Toán trường THPT Nông Cống I, Thanh Hóa

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN LÝ

TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I
TỔ: VẬT LÝ
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN THI: VẬT LÝ – LỚP 12
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi 8/2/2015

Mã đề 124

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1, S2 dao động với phương trình tương ứng u1 = acosωt và u2 = asinωt. Khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 3,25λ. Trên đoạn S1S2, số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u1 là:

A. 4 điểm. B. 6 điểm. C. 3 điểm D. 5 điểm.

Câu 2: Một nguồn sáng điểm A thuộc trục chính của một thấu kính mỏng, cách quang tâm của thấu kính 18 cm, qua thấu kính cho ảnh A’. Chọn trục tọa độ Ox và O’x’ vuông góc với trục chính của thấu kính, có cùng chiều dương, gốc O và O’ thuộc trục chính. Biết Ox đi qua A và O’x’ đi qua A’. Khi A dao động trên trục Ox với phương trình x = 6cos(10Πt + Π/ 2) thì A’ dao động trên trục O’x’ với phương trình x' 2cos(10Πt + Π/ 2) (cm). Tiêu cự của thấu kính là:

A. 9 cm. B. –18 cm. C. –9 cm. D. 18 cm.

Câu 3: Hai nguồn M và N cách nhau 20 cm trên mặt chất lỏng dao động cùng tần số 50 Hz, cùng pha, tốc độ truyền sóng trên mặt chát lỏng là 1 m/s. Trên MN số điểm không dao động là:

A. 19 điểm. B. 21 điểm. C. 18 điểm. D. 20 điểm.

Câu 4: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt) cm, tần số dao động của vật là:

A. f = 4 Hz. B. f = 0,5 Hz. C. f = 2 Hz. D. f = 6 Hz.

Đánh giá bài viết
1 679
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối A Xem thêm