Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hoằng Hóa 2 - Thanh Hóa

SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA 2
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút.
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
001
Câu 1: Hình vẽ bên đồ thị hàm trùng phương
.
y
f x
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để
phương trình
f
x m
có 4 nghiệm phân biệt.
A.
1
.
m
. B.
1
.
m
. C.
1
.
m
. D.
3
1.
m
.
Câu 2: Mệnh đề phủ đinh của mệnh đề “
2
:
3 0
x
R x x
” là mệnh đề:
A.
2
:
3 0
x
x x
. B.
2
:
3 0
x
x x
.
C.
2
:
3 0
x
x x
. D. Không tồn tại
x
để
2
3
0
x
x
.
Câu 3: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
2
x
5x 4
y
x
1
.
A. 3. B. 2. C. 1. D. 0
Câu 4: Hình đa diện bên có bao nhiêu mặt?
A.
11
.
B.
12
.
C.
10
.
D.
7
.
Câu 5:
3
2
1
n
Lim
n
bằng
A.
3
. B.
. C. 1. D. 2.
Câu 6: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số
2
x+3
y
2 x
A.
I
2;2 .
. B.
I
1;2 .
. C.
I
2;1 .
. D.
I
2; 2 .
.
Câu 7: Trong 4 đồ thị dưới đây, đồ thị nào có thể là của hàm số bậc ba
3
2
y
ax bx cx d, a 0
.
A. . B.
C. D. .
Câu 8: Cho hình bình hành
A
BCD
có tâm
O
. Khẳng định nào sau đây là sai:
A.
A
O BO B C
. B.

A
O D C O B
. C.
 
A
O BO D C
. D.
B
O O C C D

.
Câu 9: Cho hàm số
y
f x
liên tục, đồng biến trên đoạn
;
.
a
b
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Phương trình
0
f
x
có nghiệm duy nhất thuộc đoạn
;
.
a
b
.
B. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên khoảng
;
.
a
b
.
C. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn
;
.
a
b
.
D. Hàm số đã cho có cực trị trên đoạn
;
.
a
b
.
Câu 10: Cho hình đa diện đều loại
4;3
cạnh a. Gọi S tổng diện tích tất cả các mặt của hình đa diện
đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2
6
.
S
a
. B.
2
4
.
S
a
. C.
2
8
.
S
a
. D.
2
1
0 .
S
a
.
Câu 11: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau.
A. 720. B. 648. C. 504. D. 810.
Câu 12: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
3
2
y
x 3x mx m
đồng biến trên
khoảng
;
.


A.
m 11
. B.
m
3
. C.
1
m 3
. D.
m
3
.
Câu 13: Hàm số
3
y
x 1
có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.
Câu 14: Số nghiệm của phương trình:
1
c
os
2
x
thuộc đoạn
;
3
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 15: Cho hàm số
2x 3
y
x
1
. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng
y x m
tại hai điểm phân biệt khi:
A.
m
3
m
1
. B.
m
3
m
1
. C.
1
m 3
. D.
m
7
m
1
.
Câu 16: Cho hàm số
1
2
x
y
x
. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với
trục Ox là:
A.
3
1 0
x
y
. B.
3
1 0
x
y
. C.
3
1 0
x
y
. D.
3
1 0
x
y
.
Câu 17: Cho hàm số
2
y
f x x
mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số
f
x
là hàm chẵn.
B. Hàm số
f
x
không tồn tại đạo hàm tại điểm
2
x
.
C. Hàm số
f
x
liên tục trên
.
D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) bằng 0.
Câu 18: Một khối lăng trụ tam giác đáy tam gc đều cạnh 3cm, cạnh bên bằng
2
3
cm tạo với
mặt phẳng đáy một góc
30
. Khi đó thể tích khối lăng trụ là:
A.
9
4
cm
3.
B.
27
3
4
cm
3
. C.
27
4
cm
3
. D.
9
3
4
cm
3.
Câu 19: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?
A.
5
2
x
y
x
. B.
2 1
3
x
y
x
. C.
4 6
2
x
y
x
. D.
3
2
x
y
x
.
Câu 20: Cho
̀
nh chóp S.ABCD SA vuông góc với mặt phẳng
ABCD
, đáy hình thang ABCD
vuông tại A B
, 3 ,
AB a AD a BC a
. Biết
3
SA
a
, tính thể tích khối chóp S.BCD
theo a
A.
3
2
3
a
. B.
3
3
6
a
. C.
3
2 3
3
a
. D.
3
3
4
a
.
Câu 21: Cho các hàm số
2
3
3 3
2
1 1
2 , , cot ,
3
x x
y x x y y x y
x
x
x
. Tìm số hàm số lẻ.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 22: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
A. Hình chóp đều là tứ diện đều.
B. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.
C. Hình chóp có đáy là một đa giác đều là hình chóp đều.
D. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.
Câu 23: Tìm M m lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
2
3
9 35
y
x x x
trên đoạn
4
;4
.
A.
40; 8.
M m
. B.
15; 41
M m
. C.
40; 8
M m
. D.
40; 41
M m
;.
Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác đều cạnh 2a
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết
rằng mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đáy một góc
30
A.
3
2
3a
3
. B.
3
4
3a
3
. C.
. D.
3
2
3a
.
Câu 25: Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên một quả cầu rồi
lấy tiếp một quả cầu nữa. Xác suất để lần thứ hai lấy được quả cầu màu xanh bằng:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hoằng Hóa 2 - Thanh Hóa. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 404
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm