Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán đợt 2 sở GD&ĐT Nghệ An có đáp án

Trang 1/6 - Mã đề 101
Câu 1. Cho khối lăng trụ đứng
.ABC A B C
BB a
, đáy
ABC
diện tích
2
2
ABC
a
S
. Thể tích
V
của
khối lăng trụ đã cho
A.
3
Va
. B.
3
2
a
V
. C.
. D.
.
Câu 2. Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy
4r
và độ dài đường sinh
11l
bằng
A.
176
. B.
44
. C.
28
. D.
22
.
Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
sin d cosx x x C
. B.
sin d cosx x x
.
C.
sin d cosx x x C
. D.
sin d cosx x x
.
Câu 4. Trong không gian
Oxyz
, cho
1;2; 3a 
. Độ dài của véctơ
a
A.
13
. B.
0
. C.
14
. D.
12
.
Câu 5. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau:
Hàm s
y f x
đồng biến trên khong nào, trong các khoảng sau đây ?
A.
0 ; 2
. B.
0 ; 3
. C.
0;
. D.
1;3
.
Câu 6. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
23
1
d
2
x x x C
. B.
23
dx x x
. C.
23
1
d
3
x x x C
. D.
23
dx x x C
.
Câu 7. Cho
,uv
là các hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn
;ab
. Đẳng thức nào sau đây đúng ?
A.
.d .d
|
bb
b
a
aa
u v v u u

. B.
.d .d
|
bb
b
a
aa
u v v v u

.
C.
.d . .d
|
bb
b
a
aa
u v u v v u

. D.
.d .d .
|
bb
b
a
aa
u v v u u v

.
Câu 8. Trong không gian
Oxyz
, một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng
6 12 4 5 0x y z
A.
6 ;12 ; 4n
. B.
3; 6 ; 2n 
. C.
3; 6 ; 2n
. D.
2 ; 1; 3n
.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:………………………………….……………
Mã đề thi
101
Số báo danh:………….......……..………………….……………
KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KẾT HỢP THI THỬ
LỚP 12 ĐỢT 2, NĂM HỌC 2020 – 2021
Trang 2/6 - Mã đề 101
Câu 9. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào sau đây ?
A.
3
2
x
y
x
. B.
3
3y x x
. C.
42
42y x x
. D.
3
1
x
y
x
.
Câu 10. Cho cấp số nhân
n
u
có số hạng đầu bằng
2
và công bội bằng
2
. Giá trị của
5
u
bằng
A.
32
. B.
32
. C.
64
. D.
64
.
Câu 11. Cho
, , 1, 0k n n k n
, đẳng thức nào sau đây đúng ?
A.
kk
nn
AC
. B.
. 1 ... 1
k
n
A n n n k
.
C.
.!
kk
nn
A C k
. D.
k n k
nn
AA
.
Câu 12. Cho khối chóp có chiều cao bằng h và có thể tích bằng V. Diện tích
B
của đáy khối chóp đó là
A.
2V
B
h
. B.
V
B
h
. C.
3V
B
h
. D.
6V
B
h
.
Câu 13. Cho hàm s bc ba
y f x
có bng biến thiên dưới đây.
Đim cực đại ca hàm s
A.
20y
. B.
1x 
. C.
7y 
. D.
2x
.
Câu 14. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
32
1
x
y
x
là đường thẳng:
A.
1x
. B.
1y
. C.
3y
. D.
3x
.
Câu 15. Đạo hàm của hàm số
3
4
x
y
A.
2
' 3 .4
x
yx

. B.
3
' 4 ln4
x
y
. C.
2
'4
x
y
. D.
2
' 4 ln 4
x
y
.
Câu 16. Cho
a
là s thực dương tùy ý. Khi đó
2
3
.aa
bng
A.
17
6
a
. B.
5
a
. C.
a
. D.
7
6
a
.
Câu 17. Trên mặt phẳng tọa độ, số phức
23zi
được biểu diễn bởi điểm
A.
2 ; 3P
. B.
3 ; 2N
. C.
2 ; 3Q
. D.
3 ; 2M
.
Câu 18. Cho số phức
35zi
. Tính
z
.
A.
34
. B.
8
. C.
34
. D.
8
.
Câu 19. Cho số phức
32zi
. Phần ảo của số phức
z
bằng
A.
2
. B.
2i
. C.
3
. D.
2
.
Câu 20. Giải bất phương trình
2
log 3 2 1x 
.
A.
2
3
x
. B.
2
3
x
. C.
4
3
x
. D.
24
33
x
.
Trang 3/6 - Mã đề 101
Câu 21. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh bằng
2021
,
SA ABCD
mặt bên
SCD
hợp với mặt đáy
ABCD
một góc
60
. Khoảng cách từ điểm
B
đến mặt phẳng
SCD
bằng
A.
2021 3
. B.
2021 3
2
. C.
2021 3
3
. D.
2021
2
.
Câu 22. Số điểm cực trị của hàm số
42
32y x x
A.
2
. B.
0
. C.
1
. D.
3
.
Câu 23. Đồ thị hàm số
32
24y x x x
cắt trục
Ox
tại mấy điểm ?
A.
0
. B.
4
. C.
1
. D.
2
.
Câu 24. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật
ABCD
AB CD
thuộc 2 đáy của khối trụ. Biết
12 , 13AB a AC a
. Thể tích của khối trụ là
A.
3
160 a
. B.
3
150 a
. C.
3
120 a
. D.
3
180 a
.
Câu 25. Phương trình
21
3 27
x
có nghiệm là
A.
3x
. B.
6x
. C.
2x
. D.
1x
.
Câu 26. Cho tứ diện
ABCD
,,AB BC BD
đôi một vuông góc với nhau từng đôi một. Khẳng định nào sau
đây đúng ?
A. Góc giữa
CD
ABD
CBD
. B. Góc giữa
AC
BCD
ACB
.
C. Góc giữa
AD
ABC
ADB
. D. Góc giữa
AC
CAD
.
Câu 27. Phn o ca s phc
1
2.
1
i
zi
i

bng
A.
i
. B.
2
. C.
2i
. D. 1.
Câu 28. Với
a
là số thực dương tùy ý khác 1,
3
1
log
a
a



bằng
A.
2
3
. B.
3
2
. C.
3
. D.
3
.
Câu 29. Hàm số
32
62y x x
đồng biến trên khoảng:
A.
1;3
. B.
4 ; 0
. C.
2 ; 2
. D.
0 ; 4
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán đợt 2 sở GD&ĐT Nghệ An được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử Sở GD&ĐT Nghệ An lần 2 có đáp án

Để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới, việc luyện đề là rất cần thiết để có thể đạt điểm cao. Nhằm giúp các em có tài liệu ôn thi hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán đợt 2 sở GD&ĐT Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
3 3.225
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm