Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 3 có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 có đáp án dưới đây tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi cuối kì hiệu quả.

Choose the correct answer. 

1. Who is that man?

A. He is my mother.

B. He is my father.

C. She is my mother.

2. This is my garden.

A. It's beautiful.

B. It's a girl.

C. It's not my garden.

3. How old is your father?

A. He is an engineer.

B. He is 40.

C. He is ok.

4. Is there a garden?

A. No, there is.

B. Yes, there are.

C. Yes, there is.

Put the words in order. 

1. the/ there/ Is/ ball/ ?

__________________________

2. many/ How/ there/ tables/ are/ ?

__________________________

3. near/ They/ door/ are/ the/ ./

_________________________

4. on/ It/ the/ is/ table/ ./

_________________________

Complete the text. 

This is my bedroom. There (1)____ a table and two chairs. The ball isn't on (2)______ table, (3) ____ the table. (4)_______ is one wardrobe in my bedroom. My clothes are (5)_______ the wardrobe.

Read and match. 

1. Where'sA. the doll?
2. Does sheB. any toys?
3. Yes, heC. my teddy bears?
4. Where areD. does.
5. Do you haveE. have any kites?

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - C;

Put the words in order.

1 - Is there the ball?

2 - How many tables are there?

3 - They are near the door.

4 - It is on the table.

Complete the text.

This is my bedroom. There (1)__is__ a table and two chairs. The ball isn't on (2)___the___ table, (3) _but___  under the table. (4)___There____ is one wardrobe in my bedroom. My clothes are (5)___on____ the wardrobe.

Read and match.

1 - A; 2 - E; 3 - D; 4 - C; 5 - B;

Trên đây là Đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 626
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm