Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 3 có đáp án

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 3 Unit 11 - 15 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

I. Underline and correct the mistake. 

1. There are one fan in the room.

2. The table is behind to the chair.

3. Are there any wardrobe? - No, there are.

4. Who is that boy? - She is my brother.

5. Is there a pond? - No, there are.

II. Complete the sentence.

girl; tables; Do; there; where;

1. _____ you have a kite? - No, I don't.

2. ______ is my bike? - It's in the yard.

3. How many ______ are there? - There are two.

4. Are _____ any cupboard? - No, there aren't.

5. Who's that ______? - She is my sister.

III. Choose the correct sentence. 

1. A. Where are my doll?

B. Where are my dolls?

2. A. Who's that man?

B. Who that man?

3. A. Do you have a teddy boar?

B. Do you have a teddy bear?

4. A. How many cups are there?

B. How much cups are there?

5. A. She's six year old.

B. She's six years old.

IV. Reorder the words. 

1. book/ is/ Where/ my/ ?/

__________________________

2. me/ brother/ next to/ My/ is/ ./

__________________________

3. pond/ Is/ a/ there/ ?/

__________________________

4. are/ mirrors/ There/ two/ ./

__________________________

5. Does/ have/ puzzle/ he/ a/ ?/

__________________________

Trên đây là Đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
3 1.366
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm