Địa lý 12 Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Địa lý 12 Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

1. Vị trí địa lí

- Vị trí địa lí: thuộc vùng vào, tiếp giáp các tỉnh thành phố nào.

- Lãnh thổ: diện tích lãnh thổ và dân số, các đơn vị hành chính.

- Vị thế về kinh tế, chính trị so với cả nước (nếu có).

2. Đặc điểm tư nhiên và tài nguyên thiên nhiên

- Địa hình

- Khí hậu

- Thủy văn

- Đất

- Rừng

- Khoáng sản

- Tài nguyên biển (nếu có)

=> Đánh giá thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh/thành phố.

3. Điều kiện kinh tế - xã hội

- Điều kiện kinh tế - xã hội

+ Dân cư và nguồn lao động: quy mô và mật độ dân số, trình độ và phẩm chất dân cư lao động.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng: kém phát triển hay hiện đại đồng bộ, giao thông vận tải phát triển như thế nào.

+ Chính sách phát triển của nhà nước.

+ Khả năng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

+ Thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh/thành phố.

- Cơ cấu kinh tế

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

+ Các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh/thành phố (xem trên phần bản đồ kinh tế chung).

- Định hướng phát triển: tiếp tục đẩy mạnh ngành nào, giảm bớt ngành nào, chính sách thu hút dân cư lao động, thu hút vốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng…

4. Các ngành kinh tế chính

- Điều kiện phát triển

- Tình hình phát triển và phân bố của một số ngàn kinh tế chính

- Một số ngành truyền thống của địa phương (kể tên).

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Địa lý 12 Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố. Bài viết đã gửi tới bạn đọc tóm tắt nội dung lý thuyết Địa lý 12 bài 45. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Toán 12, Địa lý 12...

Đánh giá bài viết
1 12
Sắp xếp theo

Lý thuyết Địa lí 12

Xem thêm