Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. 

Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

 Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

What's this? => It's a pen.

3. Look and say

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

+ What's this? => It's a pen.

+ What's this? => It's a eraser.

+ What's this? => It's a book.

4. Write

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

1. It's

2. It's

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 1: What's this? - Lesson three

Đánh giá bài viết
10 1.519
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm