Giáo án Căn bậc hai

Giáo án Đại số 9

Giáo án Căn bậc hai Đại số 9 giúp các em học sinh nắm được định nghĩa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm; biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số. Chúc thầy cô và các em có tiết học hay.

Bài giảng Bảng căn bậc hai Đại số 9

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI
CĂN BẬC HAI

A. MỤC TIÊU:
Qua bài này, học sinh cần.

  • Kiến thức: Nắm được định nghĩa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm.
  • Kỹ năng: Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số.

B.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề.

C. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

  • Ôn lại kiến thức về căn bậc hai đã học.
  • Đọc trước bài học chuẩn bị các câu hỏi ra giấy nháp.

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Tổ chức: (1ph)

2. Kiểm tra: (7ph)

Giải phương trình :

a) x2 = 14 + 2;
b) x2 = 2 + 1
Căn bậc hai của một số không âm a là gì?

3. Bài mới:(30 ph)

Đại số 9

Đánh giá bài viết
1 304
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Toán lớp 9 Xem thêm