Giáo án Địa lý 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Giáo án Địa lý 12 Bài 1

Giáo án Địa lý 12 bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập giúp quý thầy cô soạn giáo án bài học tốt hơn. Giúp học sinh hiểu được những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới của nước ta; hiểu được tác động của bối cảnh thế giới và khu vực đối với công cuộc đổi mới. Ngoài ra, các em còn biết được thành tựu đạt được của nước ta trong quá trình hội nhập.

Bài giảng Địa lý 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

I. Mục tiêu:

Qua bài học, HS cần:

1. Kiến thức:

 • Nắm được những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới của nước ta.
 • Hiểu được tác động của bối cảnh thế giới và khu vực đối với:
  • Công cuộc Đổi mới.
  • Thành tựu đạt được của nước ta trong quá trình hội nhập.
 • Biết được một số chính sách để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc Đổi mới và hội nhập của nước ta.

2. Kỹ năng:

 • Phân tích biểu đồ, bảng số liệu.
 • Liên hệ, vận dụng kiến thức Lịch sử, GDCD trong học tập, nhận thức bài học.

3. Thái độ:

 • HS có ý thức, tinh thần, trách nhiệm của bản thân để góp phần vào công cuộc Đổi mới của nước nhà.

II. Chuẩn bị hoạt động

 • Chuẩn bị một số tư liệu, thông tin liên quan đến thành tựu trong công cuộc Đổi mới, chính sách, biện pháp chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước ta trong những năm gần đây.

III. Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề.

IV. Tiến trình hoạt động.

1. Kiểm tra:

 • GV kiểm tra dụng cụ, phương tiện học tập đầu năm của học sinh.

2. Tiến trình hoạt động bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Kết quả hoạt động

* Hoạt động 1:

GV: Vì sao nói công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về mặt KT-XH. GV Định hướng như sau:
+ Vì sao nước ta cần Đổi mới?
+ Nước ta tiến hành đổi mới vào những lĩnh vực, thời gian nào?
+ Kết quả, thành tựu đạt được?

* Hoạt động 2:
GV: Vì sao nói toàn cầu hóa cón hững ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến nền kt – xh các nước trong khu vực và thế giới?.
GV: Cho HS phân tích những thuận lợi, kho khăn do toàn cầu hóa mang lại cho nước ta trong quá trình phát triển.

* Hoạt động 3:
- GV: Vì sao nước ta lại đưa ra các định hướng để đẩy mạnh công cuộc hội nhập?

HS: Tiến hành nghiên cứu SGK.
HS: Trình bày...

HS Nhiên cứu SGK.
HS Xác định các kiến thức cơ bản, trình bày ngắn gọn.

HS: Phân tích, cho ví dụ cụ thể về những thuận lợi, khó khăn....

HS: Nêu lên các định hướng để đẩy mạnh công cuộc hội nhập.

1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về KT-XH.

a. Bối cảnh:

 • Đất nước vừa thống nhất nhưng chịu nhiều hậu quả của chiến tranh.
 • Nền KT – XH đi lên từ một nền nông nghiệp thuần túy.
 • Bối cảnh QT – KV phức tạp, cơ chế KT chưa hợp lí...

b. Diễn biến:

 • Năm 1979 đổi mới manh nha về kinh tế
 • Năm 1986 chính thức đổi mới, theo 3 xu thế:
  • Dân chủ hóa đời sống kinh tế.
  • Phát triển KT hàng hóa nhiều thành phần.
  • Tăng cường giao lưu, hợp tác KV – TG.
Đánh giá bài viết
1 5.625
Sắp xếp theo

  Giáo án Địa lý lớp 12

  Xem thêm