Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14: Tập đọc - Câu chuyện bó đũa

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết: CÂU CHUYỆN ĐŨA
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Đọc trơn được cả bài.
- Đọc đúng các từ ngữ: lúc nhỏ, lớn lên, trai, gái, dâu, rể, lần ợt, chia lẻ,…
(MB) mỗi, vẫn, buồn phiền, bẻ, sức, gãy dễ dàng,… (MT, MN).
- Nghỉ hơi đúng sau c dấu câu, giữa các cụm từ.
2. Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ mới: va chạm, dâu (con dâu), rể (con rể), đùm bọc,
đoàn kết, chia lẻ, hợp lại.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài: Câu chuyện khuyên anh ch em trong nhà
phải đoàn kết, yêu thương nhau.
3. Thái độ: Yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. Chuẩn bị
- GV: Một đũa. Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài (3’) Bông hoa Niềm Vui.
- Gọi 2 HS lên bảng, kiểm tra bài Bông
hoa Niềm Vui.
- Hát
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa
làm gì?
sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm
Vui?
- Khi biết sao Chi cần bông hoa,
giáo nói thế nào? Theo em, bạn Chi
những đức tính đáng quý?
- Nhận xét cho điểm HS.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
1 cụ ông đã già cũng đố các con mình ai bẻ
được đũa thì sẽ thưởng cho 1 túi tiền.
Nhưng, tất cả các con của ông còn rất trẻ
khoẻ mạnh ng không sao b được đũa
trong khi đó ông cụ lại bẻ được. Oâng cụ đã
làm thế nào để b được đũa? Qua câu
chuyện ông cụ muốn khuyên c con mình
điều gì? Chúng ta cùng học bài hôm nay để
biết được điều này.
Phát triển các hoạt động (27’)
Hoạt động 1: Luyện đọc đoạn 1, 2. Đọc
đúng từ khó. Nghỉ hơi đúng trong câu. Đọc
phân biệt lời kể lời i. Hiểu nghĩa t khó
đoạn 1, 2.
Phương pháp: Giảng giải.
- HS 1 đọc đoạn 1, 2 và trả lời
câu hỏi.
Bạn nhận xét.
- HS 2 đọc đoạn 3, 4 tr lời câu
hỏi. Bạn nhận xét.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐDDH: Tranh. Bảng phụ: từ, câu, bút dạ.
a/ Đọc mẫu.
- GV đọc mẫu lần 1. Chú ý giọng đọc
thong thả, lời người cha ôn toàn.
b/ Luyện phát âm.
- GV tổ chức cho HS luyện phát âm.
- Yêu cầu đọc từng u.
c/ Luyện ngắt giọng.
- Yêu cầu HS tìm cách đọc sau đó tổ
chức cho c em luyện đọc các câu khó
ngắt giọng.
- 1 HS khá đọc lại cả bài. Cả lớp
theo dõi đọc thầm theo.
- 1 số HS đọc cá nhân sau đó cả
lớp đọc đoàng thanh các từ khó,
dễ lẫn như đã dự kiến phần
mục tiêu.
- Nối tiếp nhau theo bàn hoặc
theo tổ để đọc từng câu trong bài.
Mỗi HS đọc 1 câu.
- Tìm cách đọc luyện đọc các
câu sau:
Một hôm,/ ông đặt 1
đũa/ 1 i tiền trên bàn,/ rồi
gọi các con,/ cả trai,/ dâu,/ r lại/
bảo://
Ai bẻ gãy được đũa
này/ thì cha thưởng cho túi tiền.//
Người cha n cởi bó đũa
ra,/ rồi thong thả/ bẻ gãy từng
chiếc/ một cách dễ dàng.//
Như thế là/ các con đều thấy
rằng/ chia lẻ ra thì yếu,/ hợp lại
thì mạnh.//
- 3 HS lần lượt đọc từng đoạn

Giáo án Tập đọc lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14: Tập đọc - Câu chuyện bó đũa giúp các em học sinh nhanh chóng phân biệt được lời người kể với lời các nhân vật và ý nghĩa câu chuyện: Đoàn kết có sức mạnh, anh chị em trong nhà phải đoàn kết thương yêu nhau. Đồng thời, biết nghỉ hơi hợp lí sau các câu và giữa các cụm từ dài; biết nghĩa các từ mới: chia lẻ, hợp lại, đùm bọc, đoàn kết. Mời các thầy cô tham khảo soạn bài.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Tập đọc: Câu chuyện bó đũa soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.842
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm