Luyện đề minh họa 2021 môn Toán trực tuyến

Đề minh họa môn Toán năm 2021

Luyện đề minh họa 2021 môn Toán trực tuyến giúp bạn dễ dàng đánh giá trực tiếp khả năng của bản thân thông qua bài thi, để có định hướng học tập và ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Toán.

 • Câu 1, Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh?
 • Câu 2.
  Cho cấp số cộng (u_{n}) u_{1} =1 u_{2} =3. Giá trị của u, bằng
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6.
  Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y= \frac{2x + 4}{x - 1} là đường thẳng:
 • Câu 7
 • Câu 8.
  Đồ thị của hàm số y=x^{3}-3x+2 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
 • Câu 9
 • Câu 10
  Đạo hàm của hàm số y=2^{x} :
 • Câu 11.
  Với a số thực dương tùy ý, \sqrt{a^{3}} bằng
 • Câu 12.

  Nghiệm của phương trình 5^{2x - 4} =25

 • Câu 13.

  Nghiệm của phương trình log2, (3x)=3

 • Câu 14
 • Câu 15
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 18.

 • Câu 19
  Cho hai số phức z=3+i và w=2+3i. Số phức z-w bằng
 • Câu 20.
  Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 3–2i có tọa độ là
 • Câu 21.
  Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5. Thể tích của khối chóp đó bằng
 • Câu 22.
  Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2;3;7 bằng
 • Câu 23
  Công thức tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h là:
 • Câu 24.
  Một hình trụ có bán kính đáy r = 4cm và độ dài đường sinh 1 = 3 cm. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng
 • Câu 25.

  Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;1;2) B(3;1;0). Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là 

 • Câu 26

  Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S):x2 +(y-1)2 + z2 = 9 bán kính bằng 

 • Câu 27

  Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm M(1;-2;1)

 • Câu 28
 • Câu 29
  Chọn ngẫu nhiên một số trong 15 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số chẵn bằng
 • Câu 30
 • Câu 31
 • Câu 32, 33
 • Câu 32
 • Câu 33
 • Câu 34
  Cho số phức z=3+4i. Môđun của số phức (1+i): bằng
 • Câu 35
 • Câu 36
 • Câu 37.
  Trong không gian Oxyz, mặt cầu có tâm là gốc tọa độ O và đi qua điểm M (0;0;2) có phương trình là:
 • Câu 38
 • Câu 39
 • Từ Câu 40 - 44
 • Câu 40
 • Câu 41
 • Câu 42
 • Câu 43
 • Câu 44
 • Từ Câu 45- 47
 • Câu 45
 • Câu 46
 • Câu 47
 • Từ câu 48-50
 • Câu 48
 • Câu 49
 • Câu 50
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 3.453
Sắp xếp theo

Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Toán Online

Xem thêm