Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5
Tuần 1:
Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1. Phân số chỉ phần màu trong hình vuông là:
A.
4
5
B.
5
4
C.
9
5
D.
9
4
Câu 2. Phân số tử số hơn mẫu số là:
A.
8
5
B.
3
4
C.
6
6
D.
2
5
Câu 3.
1) Nối phép chia với thương của phép chia đó:
2) Nối các phân số bằng nhau:
100
75
28
20
4
3
9
8
5
4
5
2
7
4
3) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
A.
<
B.
<
C.
6
5
<
7
5
D.
6
5
<
7
5
10 : 3
5 : 7
9 : 10
37 : 100
18 : 7
100
37
3
10
7
18
7
5
10
9
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Diện tích hình thoi bằng mấy phần diện tích hình chữ nhật?
A.
2
1
B.
4
1
5) Từ các số 3, 5, 7, 9 thể lập được bao nhiêu phân số hơn 1 tử số mẫu số để hơn
10?
A) 3 phân số
B) 4 phân số
C) 5 phân số
D) 6 phân số
6) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Mẹ mua về một số vở. Mẹ cho em
3
2
số vở cho chị
5
3
số vở đó. Hỏi mẹ cho ai nhiều vở
hơn?
A) M cho ch nhiều vở n
B) Mẹ cho em nhiều vở hơn
7) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Cửa hàng số gạo tẻ bằng số gạo nếp. Người ta đã bán
100
60
số gạo tẻ
30
18
số gạo nếp. Hãy
so sánh lượng gạo tẻ lượng gạo nếp đã bán?
A) ợng gạo tẻ bán nhiều hơn lượng gạo nếp
B) Lượng gạo tẻ bán ít hơn lượng gạo nếp
C) Lượng gạo tẻ bán bằng lượng gạo nếp
8) Dãy phân số được xếp theo thứ tự từ đến lớn là:
A)
3
2
;
5
3
;
5
2
B)
5
2
;
5
3
;
3
2
C)
5
2
;
3
2
;
5
3
D)
3
2
;
5
2
;
5
3
Phần II: Tự luận
9) Mẹ mua về một chục quả trứng. Bữa trưa mẹ đã dùng 3 quả trứng, bữa tối mẹ dùng tiếp 4 quả
trứng. Viết phân số chỉ số trứng mẹ đã dùng.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.................................................................................................................................................................
10)Nhà bạn nuôi 15 con vịt. M đã bán 8 con vịt. Viết phân số chỉ số vịt còn lại:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
11) 4 lít dầu đổ đều vào 5 chai. Hỏi mỗi chai chứa mấy phần lít dầu?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
12)Viết phân số rồi rút gọn phân số đó:
A) 5dm = --------m = --------------m
B) 75m = --------km = ------------ km
C) 40 phút = ------------ giờ = ----------------- giờ
13)Tìm x biết:
A)
20
13 x
=
4
3
B)
25
23 x
=
5
4
14)Tìm một số sao cho khi tử số của phân số
24
17
cộng với số đó và giữ nguyên mẫu số thì được
phân số bằng
6
5
.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 1 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 1 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán lớp 5. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với 15 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
15 4.570
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm