Phiếu tự học môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vinschool - Tuần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VINSCHOOL
PHIẾU TỰ HỌC MÔN TOÁN LỚP 5
TUẦN 1
I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1: Phân số nào chỉ phần không đậm trong hình sau:
A.
7
13
B.
7
6
C.
6
13
D.
6
7
Câu 2: Phân số nào lớn hơn 1?
2017
A
3000
679
B
697
750
C
750
2000
D
1999
Câu 3: Tìm phân số thích hợp để điền vào ô trống.
3
B.
5
25
C.
3
13
D.
15
Câu 4: Lớp 5A 35 học sinh, trong đó 11 học sinh đến trường bằng xe bus, 17 học
sinh được bố mẹ đưa đến trường bằng xe máy, còn lại số học sinh tự đi bộ đến trường.
Tìm phân số chỉ số học sinh tự đi bộ đến trường của lớp 5A.
11
A.
35
17
C.
35
Câu 5: Phân số nào không phải phân số thập phân?
3
A.
100
11
B.
200
12
C.
100
7
D.
1000
Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
12 8
A.
11 9
1
B.
3
ngày = 7 giờ
777 7
C.
999 9
D.15
phút =
1
4
giờ
Câu 7. Tìm x, biết:
5 20
x 28
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
x 5
B.
x 6
C.
x 7
D.
x 8
II. Làm các bài tập toán sau:
Bài 1: Rút gọn các phân số:
a.
8
.............................;
12
b.
18
................................
36
a.
360
.............................;
640
c.
1313
............................
4747
Bài 2: So sánh các phân số:
a.
4
7
7
4
b.
13
15
13
16
c.
11
20
9
10
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 3: Khối 5 của một trường tiểu học 1000 học sinh đăng ăn bán t tại trường.
Theo thống của nhà bếp, bữa trưa
25
100
số học sinh ăn vượt khẩu phần quy định,
7
10
số học sinh ăn dung khẩu phần quy định, còn lại số học sinh ăn không hết khẩu phần
quy định.
a. Tính số học sinh từng loại.
b. Số học sinh ăn không hết khẩu phần quy định chiếm bao nhiêu phần số học sinh toàn
khối?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 5 tại đây:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5

Phiếu tự học môn Toán lớp 5 - Tuần 1

Phiếu tự học môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vinschool - Tuần 1 là bài tập cuối tuần môn Toán giúp các em học sinh ôn luyện lại các kiến thức đã học trong chương trình Toán 5 tuần 1, củng cố kỹ năng giải Toán cho các em học sinh. Mời các thầy cô, phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 1 bao gồm 2 phần Tự luận và trắc nghiệm: 7 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận cho các em học sinh ôn luyện các dạng bài tập về phân số lớp 5, rèn kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 5 đạt hiệu quả cao.

Đánh giá bài viết
8 2.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm