Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/03

Phiếu ôn tập ở nhà tiếng Anh 6 ngày 18/03 có đáp án

Bài tập môn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6 ngày 18/3 trong thời gian nghỉ dịch có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Match the questions (A) and the answers (B).

1. How often do you watch football on TV?a. In 1926.
2. Where is Hollywood?b. It’s on VTV3.
3. What channel in the film on?c. In California, USA.
4. What time is the cartoon on?d. Because it’s very exciting.
5. What is the name of your favourite TV
programme?
e. About two hours a day.
6. Why do you like the programmes?f. Because they are colourful and
funny.
7. How many hours a day do you watch?g. It’s Steven Spielberg.
8. Who is the director of the film?h. It’s at 7.30 pm.
9. When did John Logie Baird make the first TV set?i. It’s the science programme.
10. Why do you like this cartoon?j. Twice a week. Usually at weekend.

Task 2. Make questions for the underlined part in each sentence.

1. Watching too much TV is not good because it hurts your eyes.

………………………………………………………………..

2. We often read books and play sports in our free time.

………………………………………………………………..

3. The Wingless Penguin is about the adventure of a child penguin who has no win.

………………………………………………………………..

4. Children love the Wingless Penguin series because the child penguin is so cute, clever,
and funny.

………………………………………………………………..

5. The programme is on the Disney Channel.

………………………………………………………………

6. The TV programme "Let's Learn" appears in over 80 countries.

………………………………………………………………

7. Both parents and their children enjoy the programme.

……………………………………………………………….

8. The Animals programme is on at 8 o'clock Wednesday night.

……………………………………………………………….

9. I watch TV one or two hours a day.

………………………………………………………………

10. I can get enough information for my essay by watching TV and visiting some websites.

………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

Task 1. Match the questions (A) and the answers (B).

1 - j; 2 - c; 3 - b; 4 - h; 5 - i; 6 - d; 7 - e; 8 - g; 9 - a; 10 - f;

Task 2. Make questions for the underlined part in each sentence.

1 - Why is watching too much TV not good?

2 - What do you often do in your free time?

3 - What is The Wingless Penguin about?

4 - Why do children love the Wingless Penguin series?

5 - What is the programme on?

6 - How many countries does The TV programme "Let's Learn" appear?

7 - Who enjoy the programme?

8 - When is The Animals programme on?

9 - How many hours do you watch TV a day?

10 - How can you get enough information for your essay?

* Tham khảo thêm Phiếu bài tập ngày 19/3 tại:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 19/03

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 18-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm