Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Chân trời sáng tạo

Câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Chân trời sáng tạo

VnDoc giới thiệu Bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Chân trời sáng tạo. Đây là phần bài tập trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên, được để dưới dạng trực tuyến cho các bạn tham khảo và hoàn thành tốt phần bài tập của mình.

Bộ sách Chân trời sáng tạo là bộ sách giáo khoa lớp 1 mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản. Hy vọng bộ tài liệu Đáp án câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Chân trời sáng tạo sẽ là tài liệu hay giúp ích cho thầy cô trong quá trình giảng dạy.

Mời các bạn tham khảo thêm: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng tạo

 • 1. Mục tiêu chung trong chương trình môn Toán là:
 • 2. Mục tiêu chung về kiến thức, kĩ năng đã được cụ thể hóa ở cấp Trung học phổ thông như thế nào?
 • 3. Một trong những yêu cầu cần đạt của năng lực giải quyết vấn đề ở cấp tiểu học là:
 • 4. Các biểu hiện của năng lực tư duy và lập luận Toán học là:
 • 5. Yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết vấn đề toán học ở cấp trung học cơ sở là:
 • 6. Đóng góp của môn Toán trong việc hình thành, phát triển năng lực chung cho học sinh thông qua các cơ hội nào?
 • 7. Các năng lực toán học bao gồm:
 • 8. Môn Toán góp phần hình thành phát triển năng lực tự chủ và tự học thông qua:
 • 9. Hình học phẳng trong chương trình môn Toán 2018 lớp 6 là:
 • 10. Điểm mới then chốt trong nội dung của CT môn toán cấp Tiểu học là:
 • 11. Nội dung giáo dục nào sau đây xuất hiện trong chương trình mô toán lớp 2 năm 2018 nhưng không có trong chương trình hiện hành:
 • 12. Trong chương trình môn Toán lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 nội dung giáo dục nào sau đây không được giới thiệu:
 • 13. Một số điểm mới then chốt ở cấp THPT trong CT môn Toán 2018 là:
 • 14. Định hướng chung trong dạy học phát triển năng lực toán học cho HS trong Chương trình môn Toán 2018 là:
 • 15. Tổ chức tiến trình hoạt động học tập trong mô hình dạy học theo định hướng phát triển năng lực lực
 • 16. Tiến trình dạy học khái niệm Toán học theo hướng phát triển năng lực là
 • 17. Phương pháp dạy học môn Toán cần đáp ứng yêu cầu cơ bản nào
 • 18. Yêu cầu của phương pháp dạy học môn Toán theo định hướng năng lực phát triển học sinh là
 • 19. Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục Toán học là
 • 20, Nội dung đánh giá kết quả giáo dục Toán học tập trung vào
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 5.379
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lớp 1 Xem thêm