Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 4

Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 4

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có thêm tài liệu ôn tập môn Tiếng Việt chúng tôi đưa ra một bài test tiếng việt nhỏ với 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh nội dung học trong chương trình môn Tiếng việt lớp 4. Cùng làm bài và hệ thống lại những kiến thức tiếng việt của mình. Chúc các bạn làm bài tốt!

 • Câu 1:
  Ai là tác giả bài thơ "Truyện cổ nước mình"?
 • Câu 2:
  Câu thơ nào trong bài thơ mở đầu bài "Truyện cổ nước mình"?
 • Câu 3:
  Bài thơ "Truyện cổ nước mình" gợi đến truyện cổ tích nào?
 • Câu 4:
  Câu thơ "Tôi nghe truyện cổ thầm thì" tác giả nhân hóa "truyện cổ" bằng:
 • Câu 5:
  Dấu hai chấm trong chuỗi câu sau có tác dụng gì?
  "Tôi cất tiếng hỏi lớn:
  Ai đứng chóp ba bọn này? Ra đây nói chuyện"

 • Câu 6:
  Em hiểu nghĩa của câu "lá lành đùm lá rách" là như thế nào?
 • Câu 7:
  Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của tiếng "hiền" trong các từ: hiền tài, hiền hòa:
 • Câu 8:
  Mục đích chính của bài văn "Một người chính trực" là ai?
 • Câu 9:
  Tô Hiến Thành làm quan ở triều nào?
 • Câu 10:
  Có mấy từ phức trong hai câu thơ sau:
       "Chỉ còn truyện cổ thiết tha
  Cho tôi nhận mặt ông cha của mình."
 • Câu 11:
  Có mấy từ láy trong hai câu thơ sau:
      "Chỉ còn truyện cổ thiết tha
  Cho tôi nhận mặt ông cha của mình."
 • Câu 12:
  Dòng nào dưới đây chỉ gồm từ ghép tổng hợp?
 • Câu 13:
  Ai là tác giả của bài "Tre Việt Nam"?
 • Câu 14:
  Tác giả dùng biện pháp gì để tả tre Việt Nam trong hai câu thơ sau:
      "Lưng trần phơi nắng phơi sương
    Có manh áo cộc tre nhường cho con."
 • Câu 15:
  Dòng nào sau đây chỉ gồm từ láy?
 • Câu 16:
  Bài "Những hạt thóc giống" thuộc loại truyện nào?
 • Câu 17:
  Trong truyện "Những hạt thóc giống" nhà vua làm cách nào để chọn người truyền ngôi?
 • Câu 18:
  Có bao nhiêu danh từ trong đoạn thơ sau:
             Mang theo truyện cổ tôi đi
     Nghe trong cuộc sống thì thầm tiếng xưa
          Vàng cơn nắng trắng cơn mưa
    Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
 • Câu 19:
  Người ngay thẳng không sợ bị nói xấu là nghĩa của thành ngữ nào sau đây?
 • Câu 20:
  Ai là tác giả của bài "Gà Trống và Cáo"?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
130 8.782
Sắp xếp theo

Tiếng Việt lớp 4

Xem thêm