Câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề 1

Câu trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 4 - Đề 1

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề 1 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 4 - Đề 3

 • Dựa vào nội dung bài đọc "DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU" chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.

  Câu 1. Tác giả của bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu là ai?

 • Câu 2:

  Chi tiết nào trong bài cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt?

 • Câu 3:

  Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ như thế nào?

 • Câu 4:

  Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn?

 • Câu 5:

  Tác phẩm trên thuộc chủ đề nào?

 • Câu 6:

  Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

  "Dù ai nói ngả nói nghiêng
  Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"

 • Câu 7:

  Trong câu tục ngữ trên, tiếng nào không có đủ bộ phận giống tiếng "nói"?

 • Câu 8:

  Những chi tiết nào trong bài cho thấy trận địa mai phục của bọn nhện rất đáng sợ?

 • Câu 9:

  Câu nói nào dưới đây là lời của Dế Mèn khi gặp bọn nhện?

 • Câu 10:

  Chi tiết nào trong bài miêu tả vị chúa trùm nhà nhện khi ra gặp Dế Mèn?

 • Câu 11:

  Khi thấy Dế Mèn ra oai, vị chúa trùm nhà nhện có hành động như thế nào?

 • Câu 12:

  Với hành động "bênh vực kẻ yếu" Dế Mèn xứng đáng nhận danh hiệu nào?

 • Câu 13:

  Từ ngữ nào trái nghĩa với từ "đoàn kết"?

 • Câu 14:

  Tiếng "nhân" trong từ nào dưới đây có nghĩa là người?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
41 3.217
Sắp xếp theo

  Tiếng Việt lớp 4

  Xem thêm